Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1189
z 119
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
11/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Kanalizacja sanitarna w miejscowości Sierakośce Etap II wraz z przysiółkiem "Za Wiarem""ROŚ.6220.9.201128-12-2011 11:1828-12-2011 11:18Urząd Gminy FredropolGmina Fredropol
13/2011Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża "Nowe Sady III"ROŚ.6220.3.201108-12-2011 08:0108-12-2011 08:01Urząd Gminy Fredropol*******
3/2011Wniosek o wydanie decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 20789R Arłamów-Makowa w km 10+595-20+994" karta informacyjna przedsięwzięcia, kopie map ewidencyjnych, kopie wypisu skróconego z rejestru gruntówROŚ.6220.8.201116-08-2011 09:4216-08-2011 07:43Urząd Gminy FredropolPowiat Przemyski
1/2011Wniosek o wydanie decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Nowe Sady III" karta informacyjna przedsięwzięcia, kopie map ewidencyjnych, kopie wypisu skróconego z rejestru gruntów, zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.ROŚ.6220.3.201108-12-2011 08:0108-12-2011 08:01Urząd Gminy FredropolPrzedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe Maria Lichota
14/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Kanalizacja sanitarna w m. Sierakośce Etap II wraz z przysiółkiem" Za Wiarem""ROŚ.6220.9.201128-12-2011 11:1828-12-2011 11:18Urząd Gminy FredropolUrząd Gminy w Fredropolu
9/2011Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn:"Przebudowa drogi powiatowej nr 20789R Arłamów- Makowa w km 10+595-20=994".ROŚ.6220.8.201111-10-2011 13:0311-10-2011 13:05Urząd Gminy FredropolUrząd Gminy w Fredropolu
10/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia " Przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Arłamów- Makowa w km 10+595-20+994" ROŚ.6220.8.201116-11-2011 08:0116-11-2011 08:03Urząd Gminy FredropolUrząd Gminy w Fredropolu
12/2011Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn."Kanalizacja sanitarna w miejscowości Sierakośce Etap II wraz z przysiółkiem "Za Wiarem""ROŚ.6220.9.201128-12-2011 11:1828-12-2011 11:18Urząd Gminy FredropolUrząd Gminy w Fredropolu
2/2011Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża "Nowe Sady-III"".ROŚ.6220.3.201109-05-2011 09:3709-05-2011 07:39Urząd Gminy FredropolUrząd Gminy w Fredropolu
154/2013Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ew. 259 w miejscowości Rybotycze.Gl.6131.88.201320-08-2013 13:4420-08-2013 13:44Urząd Gminy Fredropol*******
z 119