Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1189
z 119
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2009/B/0002Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn." Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darowice i Kniażyce" gm. FredropolL.OŚ.7615-4/0927-11-2009 14:3510-12-2009 08:42Urząd Gminy Fredropol
2009/B/0001Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoL.OŚ. 7615-4/0927-11-2009 14:2310-12-2009 08:45Urząd Gminy Fredropol
2009/A/0001dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Darowice i Kniażyce" gm. FredropolL.OŚ.7615-4/0926-11-2009 13:1710-12-2009 08:45Urząd Gminy Fredropol
2009/A/0002Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Przebudowa dróg gminnych Sólca PKS - Sierakośce i Sólca - wieś" gm. FredropolL.OŚ. 7615-5/0911-12-2009 09:4711-12-2009 08:48Urząd Gminy Fredropol
2009/B/0003Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoL.OŚ.7615-5/0911-12-2009 10:0411-12-2009 09:10Urząd Gminy Fredropol
2009/B/0004Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn." Przebudowa dróg gminnych Sólca PKS- Sierakośce i Sólca- wieś"gm. FredropolL.OŚ. 7615-5/0911-12-2009 10:0911-12-2009 09:11Urząd Gminy Fredropol
2009/B/0006Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa stawu do chowu ryb typu karpiowego na działce nr 479/1 w m. Rybotycze" gm. FredropolL.OŚ. 7615-1-8/07/08/0911-12-2009 12:3511-12-2009 11:37Urząd Gminy Fredropol
2009/A/0004Wniosek o wydanie decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2091 R Przemyśl-Fredropol-Huwniki w km 0+933 - 16+502"L.OŚ. 7615-2/0911-12-2009 12:5011-12-2009 11:51Urząd Gminy Fredropol
2009/B/0007postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2091R Przemyśl-Fredropol-Huwnik w km 0+933-16+502L.OŚ.7615-2/0911-12-2009 12:5811-12-2009 12:00Urząd Gminy Fredropol
2010/E/0001Raport oddziaływania na środowisko przebudowy drogi powiatowej nr 2091R Przemyśl-Fredropol-Huwniki25-01-2010 12:3725-01-2010 12:13Urząd Gminy Fredropol
z 119