Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 173
z 18
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
39/2014Decyzja - pozwolenie wodnoprawne - na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia wody na terenie JW Oleszno - Kompleks Wojskowy Oleszno Nowa.NO-5027-1-7/2014/jw26-11-2014 10:1526-11-2014 10:15Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
38/2014Decyzja - pozwolenie wodnoprawne - na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do ziemi ścieków opadowych i roztopowych z przebudowywanego wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach oraz na wykonanie urządzeń wodnych - wylotu kanalizacyjnego WYL1 zlokalizowanego na działce nr 3012/2 obręb 0002 Police oraz wylotu kanalizacyjnego WYL2 zlokalizowanego na działce nr 3012/1 obręb 0002 Police.ZU-5027-2-7/2014/jw26-11-2014 10:0726-11-2014 10:07Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
33/2014Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na likwidację urządzeń wodnych - studni nr 1 na terenie kompleksu wojskowego 1912 GSA Krzekowo w Jednostce Wojskowej 1749 w Szczecinie, na działce nr 1/26.ZU-5027-22-4/2013/jw25-11-2014 12:5825-11-2014 12:58Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
1/2015Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie elektroenergetyczną linią kablową SN 30 kV -3xXRUHAKXS 1x400 mm oraz sterowniczo-sygnalizacyjną linią światłowodową rzeki Kurzycy w km. 14+255 w ramach budowy Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wysoka III - Wierzchlas, gm. Mieszkowice.NO-5027-22-5/2014/jw15-01-2015 10:1915-01-2015 10:19Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
12/2017Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególna korzystanie z wód - pobór wód z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej nr 4509 Bielkowo, kompleks wojskowy Miedwie.NO-5027-13-9/2016/2017/jw28-09-2017 12:3628-09-2017 12:36Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
27/2014Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - pobór wody z ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego JW 3672 w Ustce, działka nr 96/1, obręb Zalesin 0024.ZU-5027-14-9/2013/jw25-11-2014 12:1825-11-2014 12:18Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
12/2015Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia wody na terenie Jednostki Wojskowej Chojnice 3775 z/s w Pruszczu.NO-5027-16-11/2014/2015/jw24-06-2015 14:0724-06-2015 14:07Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
30/2015Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia wody na terenie Składu Materiałowego Mosty Jednostka Wojskowa 422 Wałcz oraz wprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody do ziemi.NO-5027-21-8/2014/2015/jw24-11-2015 13:2224-11-2015 13:22Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
34/2014Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia wody na terenie kompleksu szpitalnego przy ul. Piotra Skargi 9-11 w Szczecinie oraz wygaszenie decyzji Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 14 maja 2004 r., znak: WGKiOŚ.II.GK-6210/48-1/04 zezwalającej 109 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią SP ZOZ, na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie kompleksu szpitalnego.NO-5027-6-4/2014/jw25-11-2014 13:2825-11-2014 13:28Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
3/2011Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na działce nr 133/1, obręb ewidencyjny Oleszno w JW.1965 Oleszno - kompleks koszarowy Bucierz Warsztaty, gmina Drawsko Pomorskie, składającego się z dwóch studni głębinowych Nr 1 i Nr 2, z przeznaczeniem na zaopatrzenie w wodę do spożycia oraz na cele bytowe i gospodarczeNU-5027-6-7/2010/jw03-08-2011 12:5703-08-2011 11:07Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z 18