Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 173
z 18
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2011/A/0001Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wylotem W1 do ziemi mieszaniny ścieków "innych" z wodami opadowymi i roztopowymi, odprowadzanymi z terenu JW. 1965 Oleszno - kompleks koszarowy Bucierz Warsztaty, gmina Drawsko PomorskieNu-5027-5/2010/jw28-07-2011 11:1602-08-2011 07:15Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2011/A/0002Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na działce nr 133/1, obręb ewidencyjny Oleszno - kompleks koszarowy Bucierz Warsztaty, gmina Drawsko PomorskieNU 5027-6/2010/jw28-07-2011 11:2802-08-2011 07:15Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2011/A/0003Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wylotem WD-4 scieków opadowych z terenu stanowiska promowego nr 1 w Świnoujściu - do cieśniny Świny w km 4+567 toru wodnego Świnoujście - Szczecin, po wschodniej stronieNU-5027-12/2010/jw28-07-2011 11:3602-08-2011 07:16Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2/2011Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wylotem WD-4 ścieków opadowych z terenu stanowiska promowego nr 1 w Świnoujściu - do cieśniny Świny, w km 4+567 toru wodnego Świnoujście - Szczecin po wschodniej stronieNU-5027-12-5/2010/jw03-08-2011 12:5403-08-2011 11:07Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
3/2011Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na działce nr 133/1, obręb ewidencyjny Oleszno w JW.1965 Oleszno - kompleks koszarowy Bucierz Warsztaty, gmina Drawsko Pomorskie, składającego się z dwóch studni głębinowych Nr 1 i Nr 2, z przeznaczeniem na zaopatrzenie w wodę do spożycia oraz na cele bytowe i gospodarczeNU-5027-6-7/2010/jw03-08-2011 12:5703-08-2011 11:07Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
6/2011Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Kompleksu Koszarowego 1587 w Jednostce Wojskowej nr 1223 w Koszalinie, do rowu przydrożnego na działce nr 397, obręb ewidencyjny 28 Miasto Koszalin.ZU-5027-3/2011/jw19-10-2011 08:4519-10-2011 08:54Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieRejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
7/2011Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków (wód) opadowych wylotami W1, W2 i W3 do ziemi, z terenu kompleksu koszarowego 7160 Ustronie Morskie - Punkt Bazowania w Kołobrzegu. ZU-5027-1/2-11/jw19-10-2011 10:1019-10-2011 10:11Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieRejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
8/2011Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wód opadowych do ziemi z połaci dachowej hali garażowej budynku nr 27 na terenie Kompleksu Wojskowego 4310 Dziwnów, w Jednostce Wojskowej nr 5018 w Dziwnowie oraz na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr 854/95, obręb ewidencyjny Dziwnów.ZU-5027-6/2011/jw19-10-2011 10:1619-10-2011 10:16Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieRejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
9/2011Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków (wód) deszczowych do ziemi z terenu Jednostki Wojskowej 3672 w Ustce.ZU-5027-10/2011/jw19-10-2011 11:0919-10-2011 11:09Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieRejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni
10/2011Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, odprowadzanych z terenu kompleksu koszarowego 7894 Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu, do wód powierzchniowych wylotami W1, W2, W4, i W5.ZU-5027-2-9/201119-10-2011 12:0119-10-2011 12:02Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z 18