Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 173
z 18
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
39/2014Decyzja - pozwolenie wodnoprawne - na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia wody na terenie JW Oleszno - Kompleks Wojskowy Oleszno Nowa.NO-5027-1-7/2014/jw26-11-2014 10:1526-11-2014 10:15Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
13/2015Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi oraz pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. "Modernizacja stacji paliw w kompleksie wojskowym JW. 3294 w Świdwinie".NO-5027-1-8/2015/jw08-07-2015 14:1308-07-2015 14:13Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
7/2015Wniosek o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi oraz pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. "Modernizacja stacji paliw w kompleksie wojskowym JW.3294 w Świdwinie".NO-5027-1/2015/jw17-04-2015 09:3017-04-2015 09:30Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
6/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, na terenie Jednostki Wojskowej Stargard 12 Brygada Zmechanizowana K-1985, terenu kompleksu wojskowego "plac ćwiczeń" oraz na wykonanie urządzeń wodnych, działka nr 128/83 obręb ewidencyjny 0008 m. Stargard.NO-5027-1/2017/jw30-03-2017 09:1130-03-2017 09:11Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
10/2017Decyzja-pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód-wprowadzanie ścieków opadowych z terenu stacji paliw KSP-20 w Jednostce Wojskowej 1965 OlesznoNO-5027-10-16/2016/2017/jw19-09-2017 12:5319-09-2017 12:53Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
17/2016Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu Bazy Materiałów Pędnych i Smarów Jednostki Wojskowej 4653 Darłowo, gmina Darłowo.NO-5027-10-9/2015/2016/jw01-12-2016 11:5401-12-2016 11:54Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
16/2016Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków opadowych z terenu stacji paliw KSP-20 w Jednostce Wojskowej 1965 Oleszno.NO-5027-10/2-16/jw19-09-2017 12:5319-09-2017 12:53Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
16/2015Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie scieków opadowych do ziemi z terenu Bazy Materiałów Pędnych i Smarów Jednostki Wojskowej 4653 Darłowo, gmina Darłowo.NO-5027-10/2015/jw06-08-2015 12:3106-08-2015 12:31Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
14/2017Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - wprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi z terenu lotniska w Jednostce Wojskowej 3294 w ŚwidwinieNO-5027-11-19/2016/2017/jw26-10-2017 09:2226-10-2017 09:22Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
10/2014Wniosek na pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych-przepustów na rowach odwadniających torowisko linii kolejowej 402 Goleniów-Kołobrzeg pod przejazdem kolejowym w drodze oraz przebudowę rowu odwadniającego torowisko na kolektor kryty pod peronem w ramach inwestycji pn. "Budowa peronu na p.o. Żabowo w ramach projektu "Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów-Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów".NO-5027-11/2014/jw08-08-2014 11:2708-08-2014 11:27Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z 18