Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 173
z 18
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2011Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wylotem W1 do ziemi mieszaniny ścieków "innych" z wodami opadowymi i roztopowymi odprowadzanych z terenu JW. 1965 Oleszno - kompleks koszarowy Bucierz Warsztaty, gmina Drawsko PomorskieNU-5027-5-7/2010/jw03-11-2011 10:5203-11-2011 11:26Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
1/2012Decyzja nakazująca usunięcie drzew i krzewów rosnących w międzywalu rzeki Odry, dz. nr 523/10 obręb Rąpice.OKI-5322/1-3-2/11-ew18-09-2012 11:5318-09-2012 11:53Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
1/2013Decyzja - wygaśnięcie decyzji nakazującej usuniecie drzew i krzewów rosnących w międzywalu rzeki Odry Zachodniej i Odry Wschodniej, dz. nr 2,43, 112, 233/1, obręb Widuchowa Międzyodrze.OKI-5322/1-1/11-ew09-01-2013 10:0909-01-2013 10:09Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
1/2014Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia wody na terenie JW 1965 Oleszno - Kompleks Wojskowy Oleszno NowaZU-5027-1/2014/jw14-01-2014 12:1714-01-2014 12:17Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
1/2015Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie elektroenergetyczną linią kablową SN 30 kV -3xXRUHAKXS 1x400 mm oraz sterowniczo-sygnalizacyjną linią światłowodową rzeki Kurzycy w km. 14+255 w ramach budowy Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wysoka III - Wierzchlas, gm. Mieszkowice.NO-5027-22-5/2014/jw15-01-2015 10:1915-01-2015 10:19Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
1/2016Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, pozwolenie wodnoprawne na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.NO-5027-23-8/2015/jw13-01-2016 12:0813-01-2016 12:08Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
1/2017Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - pobór wód z ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego na działce nr 25/2 obręb ewidencujny 0084 Darżewo.NO-5027-7-7/2016/jw03-01-2017 10:5203-01-2017 10:52Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
10/2011Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, odprowadzanych z terenu kompleksu koszarowego 7894 Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu, do wód powierzchniowych wylotami W1, W2, W4, i W5.ZU-5027-2-9/201119-10-2011 12:0119-10-2011 12:02Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
10/2012Decyzja nakazująca usunięcie drzew i krzewów rosnących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry, na działce nr 198/2 obręb KrzesinOKI-5322/1-3-1/12-ew18-09-2012 11:3318-09-2012 11:33Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
10/2013Zmiana decyzji nakazującej usunięcie drzew i krzewów rosnących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry na działkach nr nr:318 i 319 obręb Rybocice oraz dz. nr 94 obręb ewidencyjny Świecko.OKI-5322/1-3-7/11/13-ew24-10-2013 13:0524-10-2013 13:05Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z 18