Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2640405
z 264041
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
86/2021Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na demontaż budek dla pustułki Falco tinnunculus w związku z remontem nieczynnej wieży ciśnień przy ul. Elbląskiej 55 we Wrocławiu10-05-2021 10:0710-05-2021 10:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu*******
87/2021Zezwolenie na demontaż budek dla pustułki Falco tinnunculus w związku z remontem nieczynnej wieży ciśnień przy ul. Elbląskiej 55 we WrocławiuWPN.6401.93.2021.MK.110-05-2021 10:0710-05-2021 10:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
88/2021Zezwolenie nodstępstwa od zakazów obowiązujących wobec osobników gołębia miejskiego Columba livia forma urbana przebywających na terenie zakładu firmy Gestamp Wrocław Sp z o.o. przy ulicy Kwiatkowskiego 3 we WrocławiuWPN.6401.120.2020.MK10-05-2021 10:0710-05-2021 10:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
89/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących wobec osobników gołębia miejskiego Columba livia forma urbana przebywających na terenie zakładu firmy Gestamp Wrocław Sp z o.o. przy ulicy Kwiatkowskiego 3 we Wrocławiu10-05-2021 10:0710-05-2021 10:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuGestamp Wrocław Sp z o.o
159/2021Wniosek o wydanie zezwolenia.PKPK-S-V/72/202110-05-2021 10:0010-05-2021 10:00Park Krajobrazowy Puszczy KnyszyńskiejGmina Białystok reprezentowana przez Zastępcę Prezydenta Miasta Białystok
38/2021Opinia sanitarna z dnia 29.06.2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Nowe Grabie, gmina Wołomin, wraz z podziałem istniejącej działki rolnej na działki z możliwością zabudowy oraz działkę pod drogę wewnętrzną (dz. nr ew. 213/12, 213/11 obręb Nowe Grabie).ZNS.471.108.41.2020; SW 2058/202010-05-2021 09:5910-05-2021 09:59Urząd Miejski w WołominiePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie
158/2021Wniosek o wydanie zezwolenia.PKPK-S-V/73/202110-05-2021 09:5810-05-2021 09:58Park Krajobrazowy Puszczy KnyszyńskiejSzkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie"
150/2021decyzja zmieniająca koncesję nr 47/2001/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Górowo Iławeckie"DGKw-4770-124/06/52138/1310-05-2021 09:5810-05-2021 09:58Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
37/2021Zezwolenie na usunięcie roślinBS.613.1.29.202110-05-2021 09:5610-05-2021 09:56Starostwo Powiatowe w MikołowieGmina Łaziska Górne
38/2021Wydanie zezwolenia na usunięcie roślinBS.613.1.30.202110-05-2021 09:5610-05-2021 09:56Starostwo Powiatowe w MikołowieGmina Łaziska Górne
z 264041