Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2842112
z 284212
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1446/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i przetrzymywanie jerzyków, oraz sporadycznie wróbla, zwyczajnego, kawki zwyczajnej, grzywacza, gołębia miejskiego, sierpówki, szpaka zwyczajnegoWPN.6401.488.2022.MS103-02-2023 11:1303-02-2023 11:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
42/2023Postanowienia wydawane w trybie art. 113 KpaDOOŚ-WDŚZIL.420.44.2021.AW.JSz.1403-02-2023 11:0403-02-2023 11:04Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
2/2023Raport o oddziaływaniu na środowisko - zakład odzysku surowców wtórnych z niezagospodarowanych kabli instalacyjnych przy ul. Góreckiej w BrennejOśr.6220.7.202203-02-2023 11:0103-02-2023 11:01Urząd Gminy Brenna4eco projektowanie w ochronie środowiska
606/2022Decyzje wydawane w trybie art. 138 KpaDOOŚ-WDŚZIL.420.44.2021.AW.JSz.703-02-2023 10:5903-02-2023 10:59Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
167/2022Wniosek Burmistrza Radzymina przesłany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 drzew z działki nr ew. 580/2 obr. Słupno.BUD.6131.29.2.2022.KW03-02-2023 10:5403-02-2023 10:54Urząd Miejski w WołominieBurmistrz Radzymina
15/2023Decyzja Burmistrza Wołomina nr 167/2022 zezwalająca Gminie Radzymin udzielająca zezwolenia na usunięcie 8 drzew z działki nr ew. 580/2 obr. Słupno.WOŚ.6131.1.79.202203-02-2023 10:5403-02-2023 10:54Urząd Miejski w WołominieBURMISTRZ WOŁOMINA
6/2023Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłychRRII-OŚr.6233.1.202303-02-2023 10:4603-02-2023 10:46Urząd Gminy StrzyżewiceRachunkowość - Transport Sp. z o.o.
9/2023Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychRRII-OŚr.6233.1.202303-02-2023 10:4603-02-2023 10:46Urząd Gminy StrzyżewiceWójt Gminy Strzyżewice
10/2023Postanowienie opiniujące zatwierdzenie projektu robót geologicznych dla prac geologiczno-inżynierskichRRII-OŚr.6540.1.202303-02-2023 10:4603-02-2023 10:46Urząd Gminy StrzyżewiceWójt Gminy Strzyżewice
128/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGKR.6220.28.202203-02-2023 10:4503-02-2023 10:45Urząd Miejski SulechówBurmistrz Sulechowa
z 284212