Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2724928
z 272493
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
3185/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówUD-XIII-WOŚ-OZ.6131.311.2021.JRO21-01-2022 15:4421-01-2022 15:44Urząd Miasta Stołecznego WarszawyMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
3186/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówUD-XIII-WOŚ-OZ.6131.312.2021.JRO21-01-2022 15:4421-01-2022 15:44Urząd Miasta Stołecznego WarszawyMiasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
2790/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów, ul. PerłowaUD-XIV-WOS.6131.53.2021.ESA21-01-2022 15:4421-01-2022 15:44Urząd Miasta Stołecznego WarszawyZastępca Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
3187/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówUD-XIII-WOŚ-OZ.6131.319.2021.JRO21-01-2022 15:4421-01-2022 15:44Urząd Miasta Stołecznego WarszawyAlbero Invest - 2 Sp. z o.o.
3189/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówUD-XIII-WOŚ-OZ.6131.320.2021.JRO21-01-2022 15:4421-01-2022 15:44Urząd Miasta Stołecznego Warszawy*******
3188/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewUD-V-WOŚ.6131.40.2021.IJA21-01-2022 15:4321-01-2022 15:43Urząd Miasta Stołecznego WarszawyMiasto st. Warszawa - Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
3190/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówUD-V-WOŚ.6131.40.2021.IJA21-01-2022 15:4321-01-2022 15:43Urząd Miasta Stołecznego WarszawyZARZĄD DZIELNICY OCHOTA m. st. Warszawy
13/2022decyzja Nr 1/C/2022, znak: WPP-II.6733.8.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działających przez pełnomocnika P. Grzegorza Pabjana reprezentującego firmę EKO-PRO Grzegorz Pabjan, 38-200 Jasło, na budowę magistrali wodociągowej (w ramach uzupełnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 58/C/2019 z dnia 29.10.2019r. znak: WPP-II.6733.14.2019)WPP-II.6733.8.202121-01-2022 15:0821-01-2022 15:08Urząd Miasta TarnowaPrezydent Miasta Tarnowa
10/2022Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną - etap III, IV - budynki B5, B6, B7, B8 przy ul. Strobanda 3-5 w Toruniu (obręb 30, działka nr 129/2)"WAiB.6740.678.202121-01-2022 15:0721-01-2022 15:07Urząd Miasta ToruniaPrzedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe LEM-BUD Sp. z o.o.
56/2022Decyzja ustalająca plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie zakładów chemicznych Alventa S.A., przy ul. przy ul. Karola Olszewskiego 25 w Alwerni.ZS.515.22.2019.MKub21-01-2022 14:5921-01-2022 14:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
z 272493