Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2820208
z 282021
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
168/2022Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów01-12-2022 14:1301-12-2022 14:13Starostwo Powiatowe w TczewieFlextronics International Poland Sp. z o.o.
1662/2022Decyzja z dnia 24.11.2022 r., znak:WPN.6401.272.2021.BWo.9 umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia Multiconsult Polska sp. z o.o., na umyślne chwytanie, przetrzymywanie i umyślne płoszenie lub niepokojenie osobników wybranych gatunków ssaków, w ramach następującego przedsięwzięcia: „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby przeprowadzenia analiz i sporządzenia dokumentacji środowiskowych dla inwestycji kolejowych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego - Zamówienie Cząstkowe Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź – Sieradz Północny”.WPN.6401.272.2021.BWo.901-12-2022 14:1201-12-2022 14:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1663/2022Decyzja z dnia 25.11.2022 r., znak:WPN.6401.281.2022.BWo uchylająca decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 23 listopada 2021 r., znak: WPN.6401.301.2021.BWo.3, zezwalającą Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice na posiadanie i przetrzymywanie spreparowanego okazu wilka Canis lapus w siedzibie Nadleśnictwa Skierniewice.WPN.6401.281.2022.BWo01-12-2022 14:1201-12-2022 14:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1664/2022Decyzja z dnia 23.11.2022 r., znak:WPN.6401.286.2022.BWo zezwalająca Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na niszczenie siedlisk, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd oraz na umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień 1 pary kawek Corvus monedula, 3 par wróbli Passer domesticus oraz 2 par jerzyków Apus apus, w związku z planowaną termoizolacją budynku mieszkalnego w Szadku przy ul. Wilamowskiej 18.WPN.6401.286.2022.BWo01-12-2022 14:1201-12-2022 14:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1665/2022Decyzja z dnia 24.11.2022 r., znak:WPN.6401.299.2022.BWo zezwalająca Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi na posiadanie i przetrzymywanie jednego okazu wilka Canis lupus w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej.WPN.6401.299.2022.BWo.01-12-2022 14:1201-12-2022 14:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
127/2022Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów01-12-2022 14:0801-12-2022 14:08Starostwo Powiatowe w TczewieFlextronics International Poland Sp. z o.o.
87/2022Zezwolenie na usunięcie drzewOS.613..1.7.202201-12-2022 14:0501-12-2022 14:05Starostwo Powiatowe w StrzyżowieStarosta Strzyżowski
183/2022Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu prywatnej nieruchomości w m. Stary WiśniczRR.ZOŚ.6131.2.157.202201-12-2022 14:0401-12-2022 14:04Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu*******
184/2022zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu prywatnej nieruchomościRR.ZOŚ.6131.2.158.202201-12-2022 14:0401-12-2022 14:04Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu*******
185/2022zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu prywatnej nieruchomościRR.ZOS.6131.2.162.202201-12-2022 14:0401-12-2022 14:04Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu*******
z 282021