Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 97
z 10
Numer ▼Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2020decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach6220.6.2020.RG21-12-2021 10:4421-12-2021 10:44Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
9/2016Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości-Usługi Transportowe Dariusz Mycio.BGO-3.6233.26.2014.KS27-11-2019 13:0827-11-2019 13:08Urząd Miejski w KoszalinieUsługi Transportowe Dariusz Mycio
8/2021Budowa stacji tankowania sprężonym gazem ziemnym LNG/LCNG o wydajności minimalnej 300 Nm3/h, wraz z pylonem reklamowym, na działkach nr 37/1 i 2/1 w obrębie 0016 w Koszalinie.05-07-2021 10:3305-07-2021 10:33Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
8/2020decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach6220.5.2020.RG21-12-2021 10:3921-12-2021 10:39Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
8/2016Wpis i zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- Aqua-Expres inż. Ryszard Milczarek.BGO-3.6233.24.2014.KS27-11-2019 13:0827-11-2019 13:08Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
7/2021Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 4 i 5 z garażami podziemnymi i urządzeniami budowlanymi, przy ul. Franciszkańskiej - działka nr 816/3, obręb 0011 w Koszalinie.24-06-2021 07:5424-06-2021 07:54Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
7/2020decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsc parkingowych w postaci garaży i parkingów naziemnych na działkach nr 92/10 oraz 147/2 obręb ewidencyjny 0049 w Koszalinie6220.4.2020.RG21-12-2021 10:2521-12-2021 10:25Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
7/2016Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- Aqua-Expres inż. Ryszard Milczarek.BGO-3.6233.24.2014.KS27-11-2019 13:0827-11-2019 13:08Urząd Miejski w KoszalinieAqua-Expres inż. Ryszard Milczarek
6/2022Wniosek o zmianę decyzji Nr 71/2022, z dnia 24 marca 2022r.A-I-5.6740.189.2022.KŻ11-07-2022 09:2011-07-2022 09:20Urząd Miejski w KoszalinieACCOLADE PL XXV Sp. z o.o.
6/2021Budowę zespołu budynków handlowo-usługowych (budynek C i budynek D) wraz z urządzeniami budowlanymi – działka nr 9/235, obręb 0012 w Koszalinie.A-I-6.6740.474.2020.AB01-06-2021 08:3201-06-2021 08:32Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
z 10