Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 8024
z 803
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
99/2015opinia w ramach SOOŚ do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Krępna wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoWOOŚ.410.30.2015.KM19-03-2015 08:2119-03-2015 08:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
98/2015Opinia w ramach SOOŚ do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoWOOŚ.410.29.2015.KM19-03-2015 08:2119-03-2015 08:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
2010/A/0037Wniosek o wydanie zezwolenia na spreparowanie znalezionych martwych zwierząt objętych ochroną gatunkową.RDOŚ-16-WPN-6631-2-076/10/ap27-04-2010 14:5827-04-2010 13:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
537/2011Decyzja uzgadniająca warunki prowadzenia działań naprawczychWPN.511.1.2011.MG13-12-2011 11:5913-12-2011 11:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
2010/D/0003Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr 10/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Srebrne Źródła"12-05-2010 11:3312-05-2010 10:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
520/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków roślinWPN.6402.140.2011.MG30-11-2011 14:3230-11-2011 14:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu*******
2008/E/0001Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego "Ferma - Pol" Sp. z o.o. w Zalesiu, 46-146 Domaszowice przy planowanej zmianie technologii chowu w części budynków inwentarskich - przejście z hodowli bezściółkowej na ściółkową.09-12-2008 13:2709-12-2008 12:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
2008/B/0006decyzja umarzajaca postępowanie w spr. wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia-Krobuszw km 24+565-35+760"RDOŚ-16-WOOŚ-6613-010/08/es16-12-2008 13:3916-12-2008 12:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
2008/B/0003uzgodnienie Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 45-076 Opole warunków w zakresie ochrony środowiska do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na zmianie lokalizacji zbiornika o pojemności 200 m3, służącego jako magazyn reduktora chromu, wykonaniu instalacji dozującej sulfat do poszczególnych młynów cementu oraz jej podłączeniu do istniejących instalacji odpylającychRDOŚ-16-WOOŚ-6613-1-4/08/mj10-12-2008 09:5210-12-2008 08:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
2008/A/0005Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Nowa Wieś Królewska ulice Wschodnia, Paderewskiego, Einsteina, Wyzwolenia.RDOŚ-16-WOOŚ-6613-007/08/mse09-12-2008 12:5909-12-2008 12:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
z 803