Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 8024
z 803
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2008/B/0002Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Zbiornika Wodnego Nysa.RDOŚ-16-WOOŚ-6613-008/08/md02-12-2008 12:3905-12-2008 11:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
2008/A/0001Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komprachcice"RDOŚ-16-WOOŚ-6613-004/08/mse02-12-2008 12:2708-12-2008 09:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
2008/B/0001Postanowienie odstępujące od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wróblin w Opolu wraz z tranzytem z gminy Łubniany.RDOŚ-16-WOOŚ-6613-006/08/mse02-12-2008 12:0208-12-2008 09:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
2008/A/0002wniosek dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora sanitarnego o średnicy Dn 0,5m w m. Opole w ulicach: Żwirki i Wigury, Nad Młynówką, Św. Jacka, Granicznej, Walecki, Marka z Imielnicy.RDOŚ-16-WOOŚ-6613-020/08/md09-12-2008 09:4109-12-2008 08:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
2008/A/0003wniosek dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. budowa magistrali wody Dn 500 dł. 1516 m i obiektów uzbrojenia studni 3B w Opolu Grotowicach.RDOŚ-16-WOOŚ-6613-024/08/md09-12-2008 10:0409-12-2008 09:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
2008/A/0004wniosek o wydanie dec. środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Dębska Kuźnia, gm. Chrząstowice.RDOŚ-16-WOOŚ-6613-023/08/md09-12-2008 10:1609-12-2008 09:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
2008/A/0005Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Nowa Wieś Królewska ulice Wschodnia, Paderewskiego, Einsteina, Wyzwolenia.RDOŚ-16-WOOŚ-6613-007/08/mse09-12-2008 12:5909-12-2008 12:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
2008/E/0001Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego "Ferma - Pol" Sp. z o.o. w Zalesiu, 46-146 Domaszowice przy planowanej zmianie technologii chowu w części budynków inwentarskich - przejście z hodowli bezściółkowej na ściółkową.09-12-2008 13:2709-12-2008 12:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
2008/E/0002Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie zbiornika na gnojowicę w miejscowości Widok, gm. Głubczyce.09-12-2008 13:3809-12-2008 12:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
2008/A/0006Wniosek o wydanie zezwolenia na przesiedlenie wydry, która bytuje przy stawach i fosie miejskiej w ByczynieRDOŚ-16-WPN-6631-2-002/08/ap09-12-2008 14:1109-12-2008 13:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
z 803