Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 8024
z 803
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010Decyzja zezwalająca na nabycie od Przedsiębiorstwa Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej "BIO-GEN" Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie osobników pijawki lekarskiej w ilości do 5000 szt. rocznie w terminie do 30.04.2014r.RDOŚ-16-WPN-6631-2-194/10/ap19-11-2010 12:2719-11-2010 11:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
1/2012Opinia w ramach SOOŚ do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Adamowic przy ulicy Powstańców Śląskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.185.2011.ER03-01-2012 14:5803-01-2012 14:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluStrzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
1/2013Decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrodyWPN.670.28.2012.AP04-01-2013 12:0904-01-2013 12:09Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
1/2014Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 200007-01-2014 09:3407-01-2014 09:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
1/2015Opinia w ramach SOOŚ do projektu zmiany mpzp terenów zainwestowanych wsi Borkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.198.2014.ER05-01-2015 12:4105-01-2015 12:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
1/2016Opinia w ramach SOOŚ do projektu mpzp terenów przemysłowych wsi Goświnowice i Głębinów wraz z terenami przyległymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.190.2015.ER05-01-2016 14:5105-01-2016 14:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
1/2017Zarządzenie Nr 28/16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Bażany"02-01-2017 11:4402-01-2017 11:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
1/2018Opinia w ramach SOOŚ do do PUL dla Nadleśnictwa Prudnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.158.2017.ER02-01-2018 13:4802-01-2018 13:48Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
1/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściowąWPN.6401.160.2018.AP02-01-2019 12:1102-01-2019 12:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluPGL LP Nadleśnictwo Prószków
1/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową - jarząb brekiniaWPN.6400.6.2019.AP03-01-2020 14:3203-01-2020 14:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluGórażdże Cement S.A.
z 803