Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2800635
z 280064
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1074/2022DECYZJA zezwalająca na umyślne zabicie łącznie 8 osobników bobra europejskiego Castor fiber na terenie działki 406/1 obręb Czechów, gmina Santok w celu ograniczenia szkód powstających na skutek aktywności życiowej bobra europejskiego Castor fiberWPN-I.6401.293.2022.JK30-09-2022 17:0630-09-2022 17:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1075/2022DECYZJA zezwalająca na na umyślne zabicie łącznie 8 osobników bobra europejskiego Castor fiber na terenie działek 32/3 i 44/15 obręb Siedlice, gmina Gorzów Wlkp. oraz na terenie działki 390/8 obręb Czechów, gmina Santok w celu ograniczenia szkód powstających na skutek aktywności życiowej bobra europejskiego Castor fiberWPN-I.6401.294.2022.JK30-09-2022 17:0630-09-2022 17:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1076/2022DECYZJA zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej, ul. Kościuszki 3, 68-320 Jasień na niszczenie gniazd wraz z siedliskiem lęgowym jerzyków Apus apus (6 otworów w elewacji) znajdujących się na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Kościuszki 3, 68-320 Jasień (działka 354/2 obręb 0001, gmina Jasień-miasto) w związku z planowanymi pracami remontowymi budynkuWPN-I.6401.288.2022.JK30-09-2022 17:0630-09-2022 17:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1077/2022DECYZJA zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej, Mirostowice Dolne, ul. Kolejowa 37A, 68-200 Żary na niszczenie gniazd wraz z siedliskiem lęgowym jerzyków Apus apus (56 otworów w elewacji) znajdujących się na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mirostowice Dolne, ul. Kolejowa 37A, 68-200 Żary (działka 40/25 obręb 0015, gmina Żary) w związku z planowanymi pracami termomodernizacyjnymi budynkuWPN-I.6401.287.2022.JK30-09-2022 17:0630-09-2022 17:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1078/2022DECYZJA zezwalająca Szkole Podstawowej nr 4 w Gorzowie Wlkp., ul. Kobylogórska 110, 66-400 Gorzów Wlkp. na niszczenie 24 niezajętych gniazd wraz z częściowym niszczeniem siedliska lęgowego oknówki Delichon urbicum znajdujących się na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kobylogórskiej 110 (działka 407/2 obręb 0011, gmina Gorzów Wlkp.) w związku z planowanym montażem rolet zewnętrznych we wnękach okiennych budynku szkoły.WPN-I.6401.308.2022.JK30-09-2022 17:0630-09-2022 17:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1079/2022DECYZJA zezwalająca Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Nowa Sól na niszczenie siedliska oraz umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania kozioroga dębosza Cerambyx cerdo, zasiedlającego drzewo z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur o obwodzie pnia 176 cm, rosnącego na działce nr 734/4 obręb 4, miasto Nowa Sól, na inne miejsce w obrębie tej samej działki, w związku z koniecznością usunięcia drzewa z uwagi na jego zły stan zdrowotny i wyeliminowanie zagrożenia, które stwarza dla ludzi i mieniaWPN-I.6401.283.2022.JK30-09-2022 17:0630-09-2022 17:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1080/2022Wniosek o zmianę decyzji z 14 czerwca 2022 r. dot. zgody na niszczenie gniazd ptaków wraz z siedliskami lęgowymiWPN-I.6401.321.2022.JK30-09-2022 17:0630-09-2022 17:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Prezydent Miasta Zielona Góra
363/2022WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umyślne chwytanie, transport, czasowe przetrzymywanie okazów gatunków. odłowu ryb, Prace będą wykonywane w ramach projektu PGW Wody Polskie, RZGWw Szczecinie pn.: PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ WDORZECZUODRY i WISŁY –Komponent 1: Ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej OdryPodkomponent 1B: Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze Kontrakt 1B.2/1:Prace Modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjnewcelu zapewnienia zimowego lodołamania – Część 1.WPN-I.6401.158.2022.MJ30-09-2022 16:3130-09-2022 16:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Zakład Badań Ekologicznych w Krakowie
572/2022DECYZJA zezwalająca na umyślne chwytanie, chwilowe przetrzymywanie oraz umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca tj. poza obszar wykonywanych prac wymienionych gatunków (wykaz w decyzji) z rejonu m. Słubice, n. Górzyca , m. Kostrzyn nad OdrąWPN-I.6401.158.2022.MJ30-09-2022 16:3130-09-2022 16:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1068/2022DECZYZJA zmieniająca decyzję własną, znak: WPN-I.6401.158.2022.MJ z dnia 22 kwietnia 2022 r. zezwalającą na wykonanie niżej czynności, tj.: umyślne chwytanie, chwilowe przetrzymywanie oraz umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca tj. poza obszar wykonywanych prac niżej wymienionych gatunków w decyzji z poniższych lokalizacji: 1.Odcinek rzeki Odry w km 581,0-585,7 – rejon m. Słubice; 2.Odcinek rzeki Odry w km 604,0-605,0 – rejon m. Górzyca – Reitwein; 3.Odcinek rzeki Odry w km 613,5 -614,7 – rejon m. Kostrzyn nad Odrą;WPN-I.6401.158.2022.MJ30-09-2022 16:3130-09-2022 16:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
z 280064