Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2975706
z 297571
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
7/2024Zgłoszenie zmiany danych instalacji.ABS.6221.6.2024.PG15-04-2024 08:5615-04-2024 08:56Starostwo Powiatowe w KrośnieTowerlink Poland Sp. z o.o.
6/2024Zgłoszenie zakończenia eksploatacji instalacji.ABS.6221.7.2024.PG15-04-2024 08:5615-04-2024 08:56Starostwo Powiatowe w KrośnieOrange Polska S.A.
36/2024Decyzja w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 szt. drzew z działki nr 368 w m. Moniatycze, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski.ZNŚ.6130.16.202415-04-2024 08:5515-04-2024 08:55Starostwo Powiatowe w HrubieszowieStarosta Hrubieszowski
484/2024Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej PAJĘCZNO wraz z infrastrukturą towarzyszącą z lokalizacją na dz. 2415/3 obr. miasto PajęcznoWOOŚ420.9.2024.MŁo15-04-2024 08:4915-04-2024 08:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziVARITEX Sp. z o.o., Sp. k.
483/2024Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynki inwentarskiego do chowu drobiu (brojlerów kurzych) o łącznej obsadzie 156,56 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 322/5 w obrębie Jackowice, gm. Zduny, pow. łowickiWOOŚ.4221.34.2024.Mło15-04-2024 08:4615-04-2024 08:46Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
16/2024Zgłoszenie P4 Sp. z o.o. o zmianie w zakresie danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne stacji bazowej telefonii komórkowej PRZ7144A przy ul. Waleriana Łukasińskiego 7 w Przemyślu.GK.6222.14.202415-04-2024 08:4415-04-2024 08:44Urząd Miejski w PrzemyśluP4 Sp. z o.o.,*******
36/2024Decyzja w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa z działki oznaczonej nr ewid. 2642/2, obręb Rusiec, gmina Rusiec.OS.613.19.202415-04-2024 08:4115-04-2024 08:41Starostwo Powiatowe w BełchatowieStarosta Bełchatowski
35/2024Zgłoszenie zmiany w eksploatacji instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne stacja bazowa 1910(85992N!) WZA_HRUBIESZO_KOLEJOWA41 zlokalizowanej w Hrubieszów, ul. Kolejowa 41, gm. Hrubieszów Miasto, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie.ZNŚ.6221.10.202415-04-2024 08:3515-04-2024 08:35Starostwo Powiatowe w HrubieszowieOrange Polska S.A
110/2024Wniosek w sprawie wydania zezwolenia odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do bobra europejskiego Castor fiber15-04-2024 08:3415-04-2024 08:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuPolski Związek Wędkarski
111/2024Decyzja w sprawie wydania zezwolenia odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do bobra europejskiego Castor fiberWPN.6401.77.2024.MK.115-04-2024 08:3415-04-2024 08:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z 297571