Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4254
z 426
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2012Zgłoszenie instalacji - stacji bazowej telefonii komórkowej WLC2003 B, zlokalizowanej na działce nr 960 w Brzeziu, 32-014 ŁysokanieOŚR.6221.6.201113-01-2012 15:0813-01-2012 15:08Starostwo Powiatowe w WieliczceP4 Sp. z o.o.
2007/B/0005Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa o część produkcyjno-biurową istniejącego budynku produkcyjno-biurowego, wraz z infrastrukturą techniczną na działce 2886/16 w Zakładzie Pharma-C-Food Sp. z o.o. w Niepołomicach", przed wydaniem deycji o środowiskowych uwarunkowaniach.OŚR.7633-157/06/0730-01-2007 14:0931-01-2007 09:08Starostwo Powiatowe w Wieliczce
2007/B/0006Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji redukcyjno – pomiarowej II stopnia na terenie Fabryki karmy dla zwierząt Royal Canin w Niepołomicach”, z lokalizacją na działce o numerze ewidencyjnym 1461 położonej w Niepołomicach, przed wydaniem decyzji środowiskowej.OŚR.7633-237/0630-01-2007 14:3131-01-2007 09:08Starostwo Powiatowe w Wieliczce
2008/A/0067Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 drzew rosnących na terenie dz. nr 1299/32 w Wieliczce (Os. Boża Wola) tj.:topola kanadyjska o obw. pnia 240cm, modrzew europejski o obw. 75 cm, wierzba piała o obw. 231 cm, klon zyczajny o obw. 108 cm, olsza czarna o obw. 89 cm oraz cztery robinie białe o obw. pni 93 cm, 29 cm, 164 cm, 173 cm, mierzonym na wysokości 130 cm.OŚR.6131-1-86/0823-09-2008 14:2223-09-2008 12:46Starostwo Powiatowe w Wieliczce
2008/A/0098Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew tj. dwóch wiązów o obwodzie pnia 193 cm i 135 cm oraz jednej lipy o obwodzie pnia 330 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, rosnących na terenie działki nr 714/1 w Woli Zabierzowskiej.OŚR.6131-1-44/0809-10-2008 13:2322-10-2008 10:07Starostwo Powiatowe w Wieliczce
2007/B/0002Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej, sieci gazowej wysokoprężnej, oraz budowa kanalizacji deszczowej w związku z budową Autostrady A4 „Węzeł Wielicka – Węzeł Brzesko” km 436+000 – 479+000”, z lokalizacją na działkach o numerach ewidencyjnych: obręb Kokotów: 302/2 i 302/8 (po podziale działki 302), 305/4, 305/5, 308/3, 309/2, 310, 331/4, 379/2, 380/3, obręb Węgrzce Wielkie: 1177, 1181/3, 1188, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.OŚR.7633-7/0730-01-2007 12:4731-01-2007 09:08Starostwo Powiatowe w Wieliczce
2007/B/0003Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z sieciową przepompownią ścieków dla osiedla domków jednorodzinnych w Niepołomicach - w ramach środków Programu Funduszu Spójności - usytuowanych na terenach byłej strzelnicy wojskowej", zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 3917, 3986/3, 3986/4, 4296/64, 4296/74, 4296/75, 4296/77, 4296/78, 4310/23 oraz 4310/24 obręb Niepołomice, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.OŚR.7633-236/06/0731-01-2007 10:0331-01-2007 09:08Starostwo Powiatowe w Wieliczce
2007/B/0004Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie przełożenia istniejących czterech stalowych rurociągów solankowych DN 150, przebiegających po napowietrznej estakadzie rurociągów na terenie Kopalni Soli Wieliczka, dz. nr 39/36, 39/40", przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.OŚR.7633-5/0730-01-2007 13:4631-01-2007 09:08Starostwo Powiatowe w Wieliczce
2007/B/0011Przekazano wg właściwości Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (trzech dębów i jednej brzozy), rosnących w pasie drogowym ulicy Leśnej w Wieliczce, na działce nr 928/1.OŚR.6131-1-4/0730-03-2007 09:3030-03-2007 07:37Starostwo Powiatowe w Wieliczce
2007/B/0013Zezwolenie na usunięcie następujących drzew: lip drobnolistnych o obwodach pni 67 cm, 129 cm, 136 cm, 92 cm; modrzewi europejskich o obwodach pni 40 cm, 50 cm, 81 cm, 105 cm, 66 cm, 82 cm, 86 cm; klonów zwyczajnych o obwodach pni 105 cm, 80 cm; jarząbów pospolitych o obwodach pni 43 cm, 53 cm, 42 cm; wierzb białych o obwodach pni 45 cm, 38 cm, 50 cm, 60 cm, 145 cm, 108 cm, 142 cm; olszy czarnej o obwodzie pnia 98 cm, rosnących na terenie działki nr 879/1 zlokalizowanej w m. Kłaj (Szkoła Podstawowa w Kłaju), będącej własnością Gminy Kłaj, pod warunkiem posadzenia w zamian za każde z usuwanych drzew przynajmniej jednego drzewa w wieku powyżej 7 lat, z zakrytym systemem korzeniowym, oraz prawidłowo ukształtowanym pniem i koroną, na tereni będącym własnością Gminy Kłaj.OŚR.6131-1-2/0730-03-2007 10:1430-03-2007 12:08Starostwo Powiatowe w Wieliczce
z 426