Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4254
z 426
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2007/B/0004Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie przełożenia istniejących czterech stalowych rurociągów solankowych DN 150, przebiegających po napowietrznej estakadzie rurociągów na terenie Kopalni Soli Wieliczka, dz. nr 39/36, 39/40", przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.OŚR.7633-5/0730-01-2007 13:4631-01-2007 09:08Starostwo Powiatowe w Wieliczce
2007/A/0002Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sosny czarnej, rosnącej na terenie dz. nr 227/1 obręb Wieliczka 1, należącej do Gminy Wieliczka.OŚR.6131-1-1-2/0731-01-2007 09:0031-01-2007 09:08Starostwo Powiatowe w Wieliczce
2007/A/0003Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy Szkole Podstawowej w Kłaju, na terenie dz. nr 879/1, należącej do Gminy Kłaj: - drzewa rosnące na północ od sali gimnastycznej: lipa, 2 modrzewie, jarzębina, wierzba, 2 klony, - drzewa rosnące na południe od sali: 4 modrzewie, - drzewa rosnące przy sali: 2 lipy, jarzębina, modrzew, olcha, 3 wierzby.OŚR.6131-1-2/0731-01-2007 08:5631-01-2007 09:08Starostwo Powiatowe w Wieliczce
2007/B/0001Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej, sieci gazowej wysokoprężnej, sieci kanalizacji sanitarnej, oraz budowa kanalizacji deszczowej w związku z budową Autostrady A4 „Węzeł Wielicka – Węzeł Brzesko” km 436+000 – 479+000”, z lokalizacją na działkach o numerach ewidencyjnych: obręb Brzezie: 501/2, 502/2, obręb Łysokanie: 65/4, 66/2, 69/2, obręb Szarów: 767/2, obręb Targowisko: 628/4, 668/4, 698/2, 699, 813/1, 1618, 1651/3, 1829/3, 1829/5, 1839/1, 1839/2, 1839/3, 1844, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.OŚR.7366-2/0731-01-2007 09:1031-01-2007 09:08Starostwo Powiatowe w Wieliczce
2007/B/0005Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa o część produkcyjno-biurową istniejącego budynku produkcyjno-biurowego, wraz z infrastrukturą techniczną na działce 2886/16 w Zakładzie Pharma-C-Food Sp. z o.o. w Niepołomicach", przed wydaniem deycji o środowiskowych uwarunkowaniach.OŚR.7633-157/06/0730-01-2007 14:0931-01-2007 09:08Starostwo Powiatowe w Wieliczce
2007/B/0006Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji redukcyjno – pomiarowej II stopnia na terenie Fabryki karmy dla zwierząt Royal Canin w Niepołomicach”, z lokalizacją na działce o numerze ewidencyjnym 1461 położonej w Niepołomicach, przed wydaniem decyzji środowiskowej.OŚR.7633-237/0630-01-2007 14:3131-01-2007 09:08Starostwo Powiatowe w Wieliczce
2007/B/0003Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z sieciową przepompownią ścieków dla osiedla domków jednorodzinnych w Niepołomicach - w ramach środków Programu Funduszu Spójności - usytuowanych na terenach byłej strzelnicy wojskowej", zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 3917, 3986/3, 3986/4, 4296/64, 4296/74, 4296/75, 4296/77, 4296/78, 4310/23 oraz 4310/24 obręb Niepołomice, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.OŚR.7633-236/06/0731-01-2007 10:0331-01-2007 09:08Starostwo Powiatowe w Wieliczce
2007/B/0002Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej, sieci gazowej wysokoprężnej, oraz budowa kanalizacji deszczowej w związku z budową Autostrady A4 „Węzeł Wielicka – Węzeł Brzesko” km 436+000 – 479+000”, z lokalizacją na działkach o numerach ewidencyjnych: obręb Kokotów: 302/2 i 302/8 (po podziale działki 302), 305/4, 305/5, 308/3, 309/2, 310, 331/4, 379/2, 380/3, obręb Węgrzce Wielkie: 1177, 1181/3, 1188, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.OŚR.7633-7/0730-01-2007 12:4731-01-2007 09:08Starostwo Powiatowe w Wieliczce
2007/B/0010Zezwolenie na usunięcie sosny czarnej o obwodzie pnia 151 cm, rosnącej na tereni działki nr 227/1 zlokalizowanej w m. Wieliczka, będącej własnością Gminy Wieliczka, pod warunkiem posadzenia w zamian za usunięte drzewo przynajmniej jednego drzewa z wieku powyżej 7 lat, z zakrytym systemem korzeniowym oraz prawidłowo ukształtowanym pniem i koroną, na terenie będącym własnością Gminy Wieliczka.OŚR.6131-1-1-2/0730-03-2007 09:0130-03-2007 07:27Starostwo Powiatowe w Wieliczce
2007/B/0008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi przewidzianymi do wytwarzania w związku z prowadzoną działalnością w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych przez Zakład Produkcyjny, ul. Fabryczna 10, 32-005 Niepołomice.OŚR.7644-2-5/06/0730-03-2007 09:0530-03-2007 07:27Starostwo Powiatowe w Wieliczce
z 426