Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4254
z 426
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
190/2013Zmiana decyzji Starosty Wielickiego znak OŚR.7644-1-4/10 z dnia 8 czerwca 2011 r, tj. zmiana pozwolenia dla Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o., ul. Annopol 20, 03-236, na wytwarzanie odpadów w zakresie dodania odpadu o kodzie 15 01 03.OR.6220.2.201317-09-2013 08:4517-09-2013 08:45Starostwo Powiatowe w WieliczceStarosta Wielicki
2009/A/0147Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj.: wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z budynku mieszkalnego na działce nr 2/4 w Sułowie do cieku bez nazwy będącego dopływem potoku Zagórzanka w zlewni rzeki Raby, w ilości Qdśr = 0,60 m3/dobę, Qdmax = 0,78 m3/dobę.OSR,6223-2-17/0812-11-2009 09:5812-11-2009 11:46Starostwo Powiatowe w Wieliczce
2009/A/0100Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew - brzóz brodawkowatych o obwodach pni 72 cm i 50 cm, mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na działce nr 1527, obręb 2 w Wieliczce będącej własnością Gminy Wieliczka.OSR. 6131-1-46/0919-10-2009 15:1210-02-2010 11:49Starostwo Powiatowe w Wieliczce
1/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew rosnących na działce nr 1246/17 obręb 1 w WieliczceOSR.613.1.202025-02-2020 07:4925-02-2020 07:49Starostwo Powiatowe w WieliczceBursmitrz Miasta i Gminy Wieliczka
269/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 drzew gat. Świerk pospolity z dz. nr 1729/1 oraz 1729/4, obręb 2 w m. Wieliczka.OSR.613.122.201412-11-2014 11:0412-11-2014 11:04Starostwo Powiatowe w Wieliczce*******
153/2013Zezwolenie na usunięcie 4 drzew gat. sosna zwyczajna o obwodach pni odpowiednio: 46 cm, 51 cm, 60 cm, 54 cm, mierzonych na wysokości 130 cm, z terenu działki 80 w m. Grajów.OSR.613.137.201224-07-2013 08:5024-07-2013 08:50Starostwo Powiatowe w WieliczceStarosta Wielicki
473/2012Zezwolenie na usunięcie 2 drzew gat. topola kanadyjska o obwodzie pnia odpowiednio 374 cm i 200 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, z terenu działki 962/1 w Wieliczce, obr. 2.OSR.613.138.201224-07-2013 10:4224-07-2013 10:42Starostwo Powiatowe w WieliczceStarosta Wielicki
335/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby iwy (trójpniowa) z dz. nr 189/8 w m. Wieliczka- droga gminna nr 560819 KOSR.613.138.201504-12-2015 12:0104-12-2015 12:01Starostwo Powiatowe w WieliczceGmina Wieliczka - Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
476/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 topoli kanadyjskich o obw. pni odpowiednio: 374 cm, 200 cm, 248 cm, 140 cm, 280 cm, mierzonych na wysokości 130 cm, z dz. nr 1098 w m. Trąbki.OSR.613.140.201224-07-2013 12:4924-07-2013 12:49Starostwo Powiatowe w WieliczceWójt Gminy Biskupice
481/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew tj. wiąz pospolity o obw.pnia 127 cm z dz. 2946/1 oraz świerk srebrny o obw. pnia 120 cm, z działki 2549/1 w m. Niepołomice.OSR.613.145.201224-07-2013 14:5524-07-2013 14:55Starostwo Powiatowe w WieliczceBurmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
z 426