Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1111
z 112
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2008/B/0001pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla zabezpieczenia potrzeb zaopatrzenia w wodę wodociągów wiejskich „Czachów” „Lasocin” i Szymanówka” z ujęcia w Czachowie i LasocinieR Oś. I – 6223/ 28 /2007/ak22-01-2008 08:5129-04-2008 11:12Starostwo Powiatowe w Opatowie
2008/B/0002wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie wapieni jurajskich ze złoża „GLINIANY-STRÓŻA 1” położonego w obrębie południowych części działek o nr ew. 6, 7, 8 i 9, w miejscowości Stróża gm. Ożarów, powiat Opatów, woj. świętokrzyskie, w ilości nie przekraczającej 20 000 m3/rok.R Oś. III.7511/26/2007/ak22-01-2008 08:5729-04-2008 11:12Starostwo Powiatowe w Opatowie
2010/A/0025Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke drzewR,.Oś.II.6130/7/0727-07-2010 14:3302-08-2010 12:50Starostwo Powiatowe w Opatowie
Infoos/38/06/30178E/2006informacja o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiR. O.ś. II. 7647pg/39/0601-06-2006 00:0001-06-2006 00:00Starostwo Powiatowe w OpatowieUrząd Gminy w Iwaniskach      
Infoos/31/06/30137E/2006informacja o wytworzonych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiR. Oś. II. 7647/10/0603-02-2006 00:0003-02-2006 00:00Starostwo Powiatowe w OpatowieGlaverbel Szklo-Glav Sp. z o.o.      
Infoos/33/06/30148E/2006informacja o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiR. Oś. II. 7647/18/06/do03-04-2006 00:0003-04-2006 00:00Starostwo Powiatowe w OpatowieZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie      
Infoos/36/06/30172E/2006informacja o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiR. Oś. II. 7647/37/06/DO22-05-2006 00:0022-05-2006 00:00Starostwo Powiatowe w OpatowiePrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "AWPOL" Sp. z o.o.      
Infoos/41/06/30280E/2006informacja o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiR. Oś. II. 7647/63/06/do31-07-2006 00:0031-07-2006 00:00Starostwo Powiatowe w OpatowiePolski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Region Handlu Detalicznego "WSCHÓD" w Kielcach.      
Infoos/30/06/30133E/2005informacja o wytworzonych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiR. Oś. II. 7647pg/1/0609-12-2005 00:0009-12-2005 00:00Starostwo Powiatowe w OpatowieNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SIERANT"      
Infoos/32/06/30143E/2006informacja o wytworzonych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiR. Oś. II. 7647pg/17/0623-03-2006 00:0023-03-2006 00:00Starostwo Powiatowe w OpatowiePrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Opatowie      
z 112