Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 8897
z 890
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
438/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej stacji paliw płynnych PKN Orlen S.A. nr 577 w systemie „zburz i buduj” w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 55”l.dz. 9962/201008-12-2011 13:3608-12-2011 13:36Urząd Miasta ToruniaPKN Orlen S.A.
2010/B/0225Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie „Zakładu Budowy Dróg z Wytwórnią Mas Bitumicznych” na terenie położonym przy ul. Równinnej 34 w Toruniu ( działka geodezyjna nr 135/1, obręb 40).WAiB-II/EJ/IBJ-7331/297/201008-11-2010 15:0909-11-2010 09:24Urząd Miasta Torunia
2009/I/0060Opinia Wydziału Środowiska i Zieleni UMT o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Montaż kabiny lakierniczej w istniejącej Stacji Serwisowej Torital Sp. z o.o. przy ul. Poznańskiej 152 w Toruniu (działka nr 55, obręb 70)”. Obszar oddziaływania i działki sąsiadujące: dz. nr 38, 53, 54, 56, 72 – obręb 70.30-12-2009 18:2030-12-2009 17:21Urząd Miasta Torunia
2010/A/0011Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zakupie i instalacji nowej linii technologicznej, modernizacji rozdzielni prądowej, modernizacji dwóch hal produkcyjnych i zakupie nieruchomości zabudowanej, przy ul. Płaskiej 17 – 17A. Teren inwestycji obejmuje: dz. o nr 28/15 i 28/16 oraz części działek o nr 193, 194 obręb 45. Obszar oddziaływania inwestycji: dz. o nr 28/15 i 28/16 oraz części działek o nr 193, 194 obręb 45. Wykaz działek sąsiadujących z terenem przedsięwzięcia: dz. nr 28/25, 28/17, 194, 32/1– obręb 45.l. dz. 13010/2009. Wniosek uzupełniono dnia 14.01.2010 r., l. dz. 386.20-01-2010 09:3820-01-2010 08:39Urząd Miasta Torunia
478/2014decyzja zezwalająca na usunięcie drzewaWŚiZ.6131.239.2014.EM15-07-2014 13:0115-07-2014 13:01Urząd Miasta Toruniaz up. Prezydenta Miasta Torunia Dyrektor Biura Ogrodnika Miejskego
2009/I/0001Opinia Wydziału Środowiska i Zieleni UMT w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Centrum Nowoczesności i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego na terenie Młynów Toruńskich, przy ul. Kościuszki 77-79 i ul. Łokietka 1-3 w Toruniu"03-02-2010 11:0103-02-2010 10:30Urząd Miasta Torunia
2009/I/0002Opinia PPIS w Toruniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Centrum Nowoczesności i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego na terenie Młynów Toruńskich, przy ul. Kościuszki 77-79 i ul. Łokietka 1-3 w Toruniu"17-11-2009 13:1517-11-2009 14:50Urząd Miasta Torunia
2009/F/0001Opracowanie ekofizjozgraficzne dla obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Równinna-Morwowa", położonego pomiędzy ul.: Płaską, Równinną, Morwową wraz z terenami przyległymi w Toruniu.23-11-2009 11:5723-11-2009 11:07Urząd Miasta Torunia
2009/I/0041opinia Wydziału Środowiska i Zieleni dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożenia obowiązku wykonania raportu w pełnym zakresie dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Al. 700 - lecia w Toruniu wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego będącego wynikiem budowy obiektu handlowo - usługowego na terenach sąsiednich".01-12-2009 13:5903-12-2009 13:50Urząd Miasta Torunia
2009/I/0042opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie inwestycji pn.:"Budowa Al. 700 - lecia w Toruniu z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego będącego wynikiem budowy obiektu handlowo - usługowego na terenach sąsiednich".01-12-2009 14:2303-12-2009 07:30Urząd Miasta Torunia
z 890