Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 8897
z 890
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
180/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa istniejącej wytwórni mas bitumicznych (posadowienie zbiornika na pył węglowy) przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu (dz. nr 99/34 – obręb 42)” 1. karta informacyjna przedsięwzięcia 3 egz. + zapis na informatycznych nośnikach danych; 2. kopia mapy ewidencyjnej - 3 egz.; 3. wypis z rejestru gruntów; 4. pełnomocnictwo + KRS spółki; 5. potwierdzenie opłaty za decyzję i pełnomocnictwa.l.dz. 680/201125-03-2011 09:1625-03-2011 08:23Urząd Miasta ToruniaMNP PRES Invest Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka jawna w Toruniu
264/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Placówka rehabilitacji i integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem przy ul. Fałata 98-102 w Toruniu (dz. nr 189/2, 177/20 – obręb 5)” 1. karta informacyjna 3egz. + zapis na informatycznych nośnikach danych; 2. kopia mapy ewidencyjnej; 3. kopia krs; 4. wypis z rejestru gruntów;l.dz. 5160/201106-06-2011 12:2406-06-2011 10:32Urząd Miasta Torunia"JESTEM" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia
199/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa przenośnego węzła betoniarskiego do produkcji betonu towarowego przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu" 1. karta informacyjna przedsięwzięcia - 3egz. + zapis na informatycznych nośnikach danych; 2. kopia mapy ewidencyjnej - 3 egz.; 3. informacja z rejestru gruntów; 4. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowejl.dz. 2695/201112-04-2011 11:3112-04-2011 10:01Urząd Miasta Torunia*******
143/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa Centrum Handlowego COPERNICUS w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego(działki nr 265/1, 266/1, 268/1, 268/2, 269, 270, 277/2, 284/4, 318/2, 398/1, 426/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/3, 467/4, 468/10, 468/12, 468/14, 468/7, 468/8, 469/10, 469/11, 469/12, 469/13, 469/15, 469/16, 469/17, 469/4, 478 – obręb 49)” 1. karta informacyjna przedsięwzięcia - 3 egz. + zapis na informatycznych nośnikach danych; 2. kopia mapy ewidencyjnej - 2 egz.; 3. wypis z rejestru gruntów; 4. pełnomocnictwo; 5. potwierdzenie opłaty skarbowej za decyzję i pełnomocnictwo.l.dz. 1366/201125-02-2011 13:1503-03-2011 10:28Urząd Miasta ToruniaZespół Zarządców Nieruchomosci Sp. z o.o.
308/2011„Rozbudowa Centrum Handlowego COPERNICUS w Toruniu” (dz. nr 265/1, 266/1, 268/1, 268/2, 269, 270, 277/2, 284/4, 318/2, 398/1, 426/1, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/3, 467/4, 468/10, 468/12, 468/14, 468/7, 468/8, 469/10, 469/11, 469/12, 469/13, 469/15, 469/16, 469/17, 469/4, 478 z obrębu 49). 1. Opłata skarbowa. 2. Karta informacyjna + zapis na informatycznym nośniku danych. 3. Mapy ewidencyjne w skali 1: 1000. 4. Wypis z rejestru gruntów. 5. Pełnomocnictwo.l. dz.: 5761/201108-07-2011 16:3808-07-2011 14:40Urząd Miasta ToruniaZespół Zarządców Nieruchomosci Sp. z o.o.
424/2011Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Centrum Handlowego COPERNICUS w Toruniu”. l. dz.: 5761/201114-11-2011 13:3014-11-2011 14:19Urząd Miasta Torunia*******
276/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Budowa samoobsługowej stacji paliw i wielostanowiskowej myjni samochodowej przy ul. C.Skłodowskiej 71i w Toruniu "(dz. nr 129/39 w obrębie 45) 1. Karta informacyjna +CD -3szt. 2. Wypis z rejestru gruntów. 3. Kopia mapy ewidencyjnej - 3 szt. 4. Pełnomocnictwo.l.dz. 4646/201109-06-2011 12:1809-06-2011 10:21Urząd Miasta ToruniaAndrzej Kończalski Przedsiębiorstwo AWIX-OIL
200/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa istniejącego zaplecza blacharsko – lakierniczego o pomieszczenia magazynowe dla części wielkogabarytowych przy ul. Szosa Chełmińska 214 w Toruniu (dz. nr 734/5, 741/10, 740/3 – obręb 32) 1. karta informacyjna przedsięwzięcia - 3 egz. + zapis na informatycznych nośnikach danych; 2. kopia mapy ewidencyjnej - 6 egz.; 3. wypis z rejestru gruntów; 4. potwierdzenie opłaty skarbowej.l.dz. 2654/201106-04-2011 13:1412-04-2011 10:01Urząd Miasta ToruniaAuto - Frelik s.c.
443/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa serwisu samochodowego przy ul. Wschodniej 38 w Toruniu".l.dz. 11187/201123-12-2011 12:4823-12-2011 12:48Urząd Miasta ToruniaAutosar - Wieluński Sp. z o.o.
243/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Prace naprawcze schronu (ukończenie izolacji zewnętrznej „dachu”) i wykonanie drobnych prac konserwatorsko – remontowych wewnątrz budynku dawnego schronu piechoty nr J-6 przy ul. Polnej 124A w Toruniu, wzniesionego w latach 1887-1888, zmodernizowanego na początku XX wieku” (dz. nr 667/8 – obręb 43) 1. karta informacyjna przedsięwzięcia - 3egz. + zapis na informatycznym nośniku danych; 2. wypis z rejestru gruntów; 3. kopia mapy sytuacyjno - wysokościowej; 4. rysunek poglądowy z rzutem schronu - 1 egz.; 5. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.l.dz. 4044/201109-05-2011 13:5411-05-2011 12:17Urząd Miasta ToruniaBeata Madajewska, Agencja Reklamowa Mipro
z 890