Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 8897
z 890
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
158/2012"Budowa warsztatu mechaniki pojazdowej ze stacją diagnostyczną dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 Mg przy ul. Skłodowskiej – Curie 112 w Toruniu" (dz. nr 171/3 w obrębie 45)WAiB.6220.50.201113-09-2012 09:3813-09-2012 09:38Urząd Miasta ToruniaPrzedsiębiorstwo Usługowe EPRO
16/2012"Przebudowa istniejącego przewodu wodociągowego dn 500 mm kolidującego z projektowanym budynkiem biurowo – usługowym z parkingiem podziemnym przy ul. Lubickiej 53 w Toruniu (dz. nr 177/1 w obrębie 56)"6220.65.2011 AK23-01-2012 13:2123-01-2012 13:21Urząd Miasta ToruniaAPRO INVESTMENT Sp. z o.o.
306/2017Aktualizacja danych instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczneWŚiZ.6222.220.201724-05-2019 13:2024-05-2019 13:20Urząd Miasta Torunia*******
1595/2015Aktualizacja zgłoszeniaWŚiZ6222.32.201506-10-2016 09:2906-10-2016 09:29Urząd Miasta ToruniaPOLKOMTEL S.A.
261/2020Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Budowlanej i Wapiennej w Toruniu.06-04-2021 13:2506-04-2021 13:25Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
182/2012Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Bukowej w Toruniu25-06-2013 06:3725-06-2013 06:37Urząd Miasta ToruniaMiejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu
292/2015Aneks do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Zakład termokatalitycznego przekształcania odpadów tworzyw sztucznych i gumy przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 73 w Toruniu,l.dz. 2658/201520-04-2015 10:1820-04-2015 10:18Urząd Miasta ToruniaEKOTER biuro projektowo - consultingowe
61/2013Aneks do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloków gazowych GT 50 przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniul.dz. 2638/201309-04-2013 09:2709-04-2013 09:27Urząd Miasta ToruniaEDF Toruń S.A.
213/2012Aneks do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa linii tramwajowej na OM Bielany wraz ze skrosowaniem linii tramwajowej w Alei Solidarności i przebudową wybranej infrastruktury przystankowej w ramach projektu "rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 - 2013" w związku ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozszerzenia inwestycji o działki 25/4 i 26/3 z obrębu 59.l.dz. 6679/201206-09-2012 14:5006-09-2012 14:50Urząd Miasta ToruniaPrzedsiębiorstwo Usługowe EPRO
447/2014Aneks do raportu w związku ze zmianą decyzji o środowiskowych z dnia 31.07.2013 r. znak: WAiB.6220.11.33.10.2012 AG dla przedsięwzięcia pn.: Zakład termokatalitycznego przekształcania odpadów tworzyw sztucznych i gumy przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 73 w Toruniu”l.dz. 4040/201401-07-2014 14:5701-07-2014 14:57Urząd Miasta ToruniaEKOTER biuro projektowo - consultingowe
z 890