Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 9208
z 921
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2009/I/0004Opinia WUOZ w Toruniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Centrum Nowoczesności i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego na terenie Młynów Toruńskich, przy ul. Kościuszki 77-79 i ul. Łokietka 1-3 w Toruniu"17-11-2009 13:1317-11-2009 14:50Urząd Miasta Torunia
2009/I/0003Opinia BMKZ w Toruniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Centrum Nowoczesności i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego na terenie Młynów Toruńskich, przy ul. Kościuszki 77-79 i ul. Łokietka 1-3 w Toruniu"17-11-2009 13:1417-11-2009 14:50Urząd Miasta Torunia
2009/I/0002Opinia PPIS w Toruniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Centrum Nowoczesności i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego na terenie Młynów Toruńskich, przy ul. Kościuszki 77-79 i ul. Łokietka 1-3 w Toruniu"17-11-2009 13:1517-11-2009 14:50Urząd Miasta Torunia
2009/B/0002Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie od węzła przy ul. Chrzanowskiego do ul. Równinnej w Toruniu"WAiB-IV/JI/AG-7624/85/200917-11-2009 15:4917-11-2009 14:53Urząd Miasta Torunia
2009/B/0001Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Centrum Nowoczesności i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego na terenie Młynów Toruńskich, przy ul. Kościuszki 77-79 i ul. Łokietka 1-3 w Toruniu (działki nr 111, 112/1, 112/3, 194 (fragment na długości działki 111 i 112/3), 187, 188/3, 188/4, 196/1 – obręb 48, dodatkowo działki: 200/14, 146/1, 196/3 – obręb 48 (na nich możliwy zjazd z ul. Dworcowej w późniejszym etapie inwestycji)”WAiB-IV/JI-7624/OP/737/2009, WAiB-106/V/200918-11-2009 16:2518-11-2009 15:27Urząd Miasta Torunia
2009/B/0003Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:"Przebudowa ulicy Gwiaździstej w Toruniu (dz. nr 166/30, 166/51, 166/19, 166/61 - obręb 61)".WAiB-IV/MB-7624/86/200919-11-2009 11:2820-11-2009 09:27Urząd Miasta Torunia
2009/B/0004Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:"Przebudowa ulicy Cienistej w Toruniu (dz. nr 596 - obręb 76)".WAiB-IV/MB-7624/88/200920-11-2009 08:3520-11-2009 09:26Urząd Miasta Torunia
2009/I/0005Uzgodnienie Wydziału Środowiska i Zieleni UMT w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym infrastrukturą techniczną i drogową), przy Al. Solidarności i Czerwonej Drodze w Toruniu”. Inwestycja obejmuje działki nr: 6/3, 19, 7/1 i 6/2 (obręb 14)20-11-2009 14:0420-11-2009 13:11Urząd Miasta Torunia
2009/I/0006Opinia PPIS w Toruniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym infrastrukturą techniczną i drogową), przy Al. Solidarności i Czerwonej Drodze w Toruniu”. Inwestycja obejmuje działki nr: 6/3, 19, 7/1 i 6/2 (obręb 14).20-11-2009 14:0720-11-2009 13:11Urząd Miasta Torunia
2009/B/0005Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Centrum Nowoczesności i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego na terenie Młynów Toruńskich, przy ul. Kościuszki 77-79 i ul. Łokietka 1-3 w Toruniu (działki nr 111, 112/1, 112/3, 194 (fragment na długości działki 111 i 112/3), 187, 188/3, 188/4, 196/1 – obręb 48, dodatkowo działki: 200/14, 146/1, 196/3 – obręb 48 (na nich możliwy zjazd z ul. Dworcowej w późniejszym etapie inwestycji)”.WAiB-IV/JI-7624/87/2009, WAiB-106/V/200920-11-2009 14:4220-11-2009 13:46Urząd Miasta Torunia
z 921