Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 8897
z 890
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/A/0004Wniosek o wydanie decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 05.03.2009r. znak: WAiB-II/GK-7353/122/2009; WAiB-116/V/80 t.IV dla zamierzenia budowlanego: Centrum Handlowo – Rozrywkowe wraz z infrastrukturą techniczną, obejmującego: budynek pasażu handlowo – rozrywkowego, budynek garażu wielopoziomowego naziemnego z 864 miejscami postojowymi, drogi wewnętrzne, chodniki i parkingi naziemne na 247 stanowisk postojowych, ekrany akustyczne i mury oporowe, urządzenia i instalacje infrastruktury technicznej, na terenie: Toruń, ul. Juliana Fałata 124 / Władysława Broniewskiego 90 / Szosa Okrężna 2a, dz. nr 156/12, 192, 242/2 z obr. 510330/200910-12-2009 13:5210-12-2009 12:56Urząd Miasta Torunia
437/2011Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę przenośnego węzła betoniarskiego na terenie przy ul. Ceramicznej 6j, 87-100 Toruń (działka nr 99/29, obręb 42) 10477/84228-11-2011 15:5528-11-2011 15:55Urząd Miasta Torunia*******
2009/A/0006wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku COLLEGIUM HUMANISTICUM UMK wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr 3 w obrębie 1 przy ul. Gagarina w Toruniu11075/83211-12-2009 15:1211-12-2009 14:15Urząd Miasta Torunia
2009/A/0005Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę warsztatu naprawy i wymiany tłumików na terenie przy ul. Droga Trzeposka 27 w Toruniu (działka nr 28, obręb 56)11644/87010-12-2009 15:3411-12-2009 14:33Urząd Miasta Torunia
2010/A/0047Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie lokalizacji siedziby „Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Artur Markowski”, przy ul. Grudziądzkiej 110-114 w Toruniu oraz zakupie aparatury medycznej, celem wprowadzenia nowych usług medycznych. Teren przedsięwzięcia: działki nr ewidencyjny 367, 368/5, 368/7 w obrębie 39.1200/201015-03-2010 14:5315-03-2010 13:55Urząd Miasta Torunia
2010/A/0045Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu budynków wielorodzinnych z lokalami mieszkalnymi komunalnymi i socjalnymi, budynku administracyjno -usługowego oraz kompleksu boisk sportowych typu ORLIK-2012, wraz z zagospodarowaniem terenu, tj. infrastrukturą techniczną i drogową, przy ul. Poznańskiej 294a, 296a w Toruniu” Teren inwestycji: inwestycja kubaturowa: działki nr 32/10, 44/4, 44/10 w obrębie 77 oraz infrastruktura techniczna i drogowa: działki nr 44/3, 44/7, 32/9, 32/11, 32/14, 32/12, 32/13, 32/4, 23/2, 23/5, 32/3, 24/2, 24/1, 25, 27, 30, 29/10, 29/15, 29/2, 29/8 w obrębie 77 oraz na działki nr 656, 657, 662, 663, 708 w obrębie 63 oraz działki nr 330/1, 330/2, 330/3, 330/5 w obrębie Cierpice w Gminie Wielka Nieszawka.1224/201015-03-2010 14:2915-03-2010 13:31Urząd Miasta Torunia
2010/A/0036Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa pawilonu handlowo – usługowego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy ul. Szosa Lubicka 15-17, 19-35 / Żółkiewskiego 26, 24, 30, 34-38 / Targowej 20A w Toruniu ”. Teren inwestycji: działki nr ewidencyjny 134/10, 133/4, 132/3, 131/2, 130/5, 130/7, 135, 207, 208, 209, 210, 129, 217, 216, 215/2, 192, 218, 193/1, 219/1, 214/5, 194, 220 w obrębie 56). Obszar oddziaływania inwestycji: działki nr ewidencyjny 134/10, 133/4, 132/3, 131/2, 130/5, 130/7, 135, 207, 208, 209, 210, 129, 217, 216, 215/2, 192, 218, 193/1, 219/1, 214/5, 194, 220 w obrębie 56).1438/201015-03-2010 13:4815-03-2010 12:50Urząd Miasta Torunia
2010/A/0037Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ulicy Chrobrego 121/ ul. Polnej 77-83 w Toruniu z przeznaczeniem na zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, na terenie działki 146/2 (obręb 43)1447/201015-03-2010 13:2615-03-2010 12:28Urząd Miasta Torunia
2010/A/0035Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Toruniu, przy ul. Gen. Bema, na terenie działek nr ew. 179/3, 179/6, 180/3, 180/1, 179/1, 181/1, 178 w obrębie 2 oraz działka nr 207/2 w obrębie 6 oraz działki nr 6, 36, 37 w obrębie 8.1476/201024-02-2010 09:4305-03-2010 07:42Urząd Miasta Torunia
2010/A/0039Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Modernizacja lakierni, na terenie zakładu GAMET S.A., przy ul. Chrzanowskiego 33 w Toruniu. Teren inwestycji obejmuje działki nr ewidencyjny: 260/18, 260/19, 260/28 w obrębie 46.1529/201006-04-2010 10:5006-04-2010 08:53Urząd Miasta Torunia
z 890