Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 9208
z 921
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa nowego tarasu widokowego na Kępie Bazarowej wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, plac zabaw) oraz budowy drewnianego przyczółku mostowego na Bulwarze Filadelfijskim na wysokości -wylotu ulicy Mostowej (bez potrzeby ingerencji w nurt rzeki Wisły), jako elementu zagospodarowania tej przestrzeni wraz z iluminacją przebiegu XIV – wiecznego mostu przez Wisłę. Zadanie realizowane w ramach projektu „Zielony Pomost”.WAiB-IV/JI/AO-7624/U/47/201005-11-2010 15:3110-11-2010 15:01Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
1/2012Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odmawiające wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja linii recyklingu substancji i materiałów w hali przy ul. Szosa Bydgoska 136/138 w Toruniu (dz. nr 71/2 – obręb 22)”WOO.4240.562.2011.JO.511-01-2012 12:1811-01-2012 12:18Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
1/2013Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa stacji paliw płynnych OLKOP przy ul. Równinnej i Płaskiej w Toruniu”N.NZ-402-T-83/12, l.dz. 11360/201202-01-2013 14:3102-01-2013 14:31Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
1/2014Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w ToruniuWAiB.6733.1.29.152.2013.AR, WAiB-58/V/8102-01-2014 14:4502-01-2014 14:45Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
1/2015Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Osiedle budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. Watzenrodego 12-14 i Hubego w Toruniu”WAiB.6220.1.28.2.2014 AG08-01-2015 14:2708-01-2015 14:27Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
1/2016Zgłoszenie instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczneWŚiZ.6222.19.201106-10-2016 09:2806-10-2016 09:28Urząd Miasta ToruniaP4 Sp. z o.o.
1/2017Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „budowa magazynu dystrybucyjnego wysokiego składowania wraz z parkingiem i infrastrukturą dróg wewnętrznych przy ul. Fortecznej 35-37 w Toruniu”l.dz. 11482/201603-01-2017 09:2903-01-2017 09:29Urząd Miasta ToruniaPrzedsiębiorstwo Usługowe EPRO
1/2019Decyzja o pozwoleniu na budowęWAiB.6740.12.967.223.2018.MSx02-01-2019 08:1302-01-2019 08:13Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
1/2020Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak A” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jana Skrzetuskiego i Pana Wołodyjowskiego w Toruniu.16-04-2021 12:1116-04-2021 12:11Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
1/2021Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z Gminy Lubicz do Torunia (obręb 59 – działki nr 21, 24/3, 25/1, 25/2, 25/4, 26/3, obręb 62 – działka nr 1)WAiB.6743.56.149.202011-01-2021 15:2111-01-2021 15:21Urząd Miasta ToruniaToruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
z 921