Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2688035
z 268804
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
872/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi jerzyka w związku z termomodernizacją budynków przy ul. Trafalczyka w Siemianowicach Śląskich.WPN.6401.346.202119-10-2021 11:0319-10-2021 11:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMPGKiM Sp. z o.o.
132/2021Decyzja o przeniesieniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Uruchomienie instalacji do produkcji tektury falistej (tekturnicy) w istniejącym budynku produkcyjnym na dz. nr 87/27 obręb miasto Elbląg” zlokalizowanego przy ul. Piławskiej 1G, 82-300 Elbląg wydanej w dniu 10.06.2021 r. Nr DOŚ.6220.3.2021.BC dla Handel Artykułami Przemysłowymi „LUX-BUT” S. Fiłonowicz, L. Gójski s.c. ul. Agatowa 13, 82-300 Elbląg, na rzecz „KRIS MAR” K. Gójska, M. Fiłonowicz Spółka Jawna ul. Agatowa 13, Gronowo Górne, 82-310 Elbląg.DOŚ.6220.18.2021.AZ19-10-2021 11:0019-10-2021 11:00Urząd Miejski w ElbląguPrezydent Miasta Elbląg
131/2021Wniosek w sprawie przeniesienia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Uruchomienie instalacji do produkcji tektury falistej (tekturnicy) w istniejącym budynku produkcyjnym na dz. nr 87/27 obręb miasto Elbląg” zlokalizowanego przy ul. Piławskiej 1G, 82-300 ElblągDOŚ.6220.18.2021.AZ19-10-2021 11:0019-10-2021 11:00Urząd Miejski w ElbląguKRIS-MAR K. Gójska, M. Fiłonowicz spółka jawna
68/2021wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewRGP.6131.I.26.2021.KO19-10-2021 10:5519-10-2021 10:55Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
817/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie gniazda zlokalizowanego na drzewie objętym postępowaniem w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie. Gniazdo znajduje się na drzewie rosnącym w pasie drogowym ul. Opawskiej na działce geodezyjnej nr 1093 obr. Sikornik w Gliwicach.WPN.6401.339.202119-10-2021 10:4919-10-2021 10:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachZarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
871/2021Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zezwolenia Miastu Gliwice na odstępstwa od zakazów obowiązujących wobec gatunków chronionych w związku z planowaną wycinką 1 szt. śliwy mirabelki rosnącej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1093, obręb Sikornik, przy ul. Opawskiej w Gliwicach, w odniesieniu do gołębia grzywaczaWPN.6401.339.202119-10-2021 10:4919-10-2021 10:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
870/2021Decyzja zezwalająca Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej OSKARD, ul. H. Dąbrowskiego 39, 43-100 Tychy na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd w odniesieniu do 1 pary sierpówki Streptopelia decaocto poprzez wycinkę 1 szt. wierzby płaczącej rosnącej na działce nr ew. 5029/58, przy ul. Piłsudskiego 9-15 w Tychach.WPN.6401.341.202119-10-2021 10:4919-10-2021 10:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
76/2021Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.GMR.6131.92.202119-10-2021 10:4719-10-2021 10:47Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach*******
77/2021Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.GMR.6131.93.202119-10-2021 10:4719-10-2021 10:47Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach*******
869/2021Wniosek o zezwolenie na usunięcie gniazda kosa, w związku z wycinką drzewa -klonu srebrzystego w Cieszynie przy ul. ChrobregoWPN.6401.386.202119-10-2021 10:4519-10-2021 10:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMiejski Zarząd Dróg w Cieszynie
z 268804