Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2785256
z 278526
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1307/2022Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie prac w strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania cietrzewie na działce w obrębie Wierzbiny, gmina Orzysz.WOPN.6401.14.2.202212-08-2022 12:0112-08-2022 12:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRejonowy Zarząd Infrastruktury
270/2022Decyzja w sprawie usunięcia drzewaDWO-RRŁ.7120.27.202212-08-2022 12:0012-08-2022 12:00Urząd Marszałkowski Województwa OpolskiegoMarszałek Województwa Opolskiego
85/2022stwierdzenie wygaśnięcia z dniem 6 marca 2020 r. decyzji Starosty Nowotomyskiego z dnia 29 stycznia 2015r. RŚ.6233.44.2017 zezwalajacej na zbieranie odpadów firmie Metal-Bud w OpalenicyRŚ.6233.40.202012-08-2022 12:0012-08-2022 12:00Starostwo Powiatowe w Nowym TomyśluStarosta Nowotomyski
269/2022Decyzja w sprawie usunięcia drzewaDWO-RRŁ.7120.23.202212-08-2022 11:5712-08-2022 11:57Urząd Marszałkowski Województwa OpolskiegoMarszałek Województwa Opolskiego
84/2022stwierdzenie wygaśnięcia z dniem 6 marca 2020 r. decyzji Starosty Nowotomyskiego z dnia 27 sierpnia 2018r. RŚ.6233.18.2018 zezwalajacej na zbieranie odpadów firmie Handlowo Usługowej w Starym Tomyślu gmina Nowy TomyślRŚ.6233.39.202012-08-2022 11:5612-08-2022 11:56Starostwo Powiatowe w Nowym TomyśluStarosta Nowotomyski
531/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew - ul. Partyzantów, ZamośćFZ-I.7170.23.2022.ET12-08-2022 11:5512-08-2022 11:55Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoMarszałek Województwa Lubelskiego
465/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - ul. Partyzantów, ZamośćFZ-I.7170.23.2022.ET12-08-2022 11:5512-08-2022 11:55Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoPrezydent Miasta Zamość
37/2022Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie kompleksu przemysłowo – magazynowo – usługowego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 25/93, 25/94, 25/95, 25/97, 25/87 (część działki), 25/88, 25/91, 25/92 obręb Kiełpin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskieOŚ.6220.3.202212-08-2022 11:5512-08-2022 11:55Urząd Gminy w DeszcznieDyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
38/2022Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie kompleksu przemysłowo – magazynowo – usługowego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 25/93, 25/94, 25/95, 25/97, 25/87 (część działki), 25/88, 25/91, 25/92 obręb Kiełpin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskieOŚ.6220.3.202212-08-2022 11:5512-08-2022 11:55Urząd Gminy w DeszcznieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
8/2022Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie kompleksu przemysłowo – magazynowo – usługowego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 25/93, 25/94, 25/95, 25/97, 25/87 (część działki), 25/88, 25/91, 25/92 obręb Kiełpin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskieOŚ.6220.3.202212-08-2022 11:5512-08-2022 11:55Urząd Gminy w DeszczniePARK01 Sp. z o.o.
z 278526