Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2688030
z 268803
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
76/2021Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.GMR.6131.92.202119-10-2021 10:4719-10-2021 10:47Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach*******
77/2021Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.GMR.6131.93.202119-10-2021 10:4719-10-2021 10:47Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach*******
869/2021Wniosek o zezwolenie na usunięcie gniazda kosa, w związku z wycinką drzewa -klonu srebrzystego w Cieszynie przy ul. ChrobregoWPN.6401.386.202119-10-2021 10:4519-10-2021 10:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMiejski Zarząd Dróg w Cieszynie
899/2021Decyzja zezwalająca na odstrzał zwierzątWOP.6401.2.88.2021.HK19-10-2021 10:4419-10-2021 10:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
895/2021Decyzja zezwalająca na niszczenie tam bobrowychWOP.6401.2.29.2021.HK19-10-2021 10:4419-10-2021 10:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
893/2021Decyzja zezwalająca na odstrzał zwierzątWOP.6401.2.82.2021.HK19-10-2021 10:4419-10-2021 10:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
70/2021Decyzja środowiskowa o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Piłka, gm. Drawsko wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na działce/działkach o nr ew.: 41 w obrębie Piłka ’’.GK-OŚ.6220.8.2021.KM19-10-2021 10:4119-10-2021 10:41Urząd Gminy w DrawskuWójt Gminy Drawsko
868/2021Wniosek o zezwolenie na umyślne chwytanie ryb: śliz pospolity, koza pospolita, piekielnica, brzanka, głowacz białopłetwy, głowacz pręgopłetwy, minóg ukraiński, minóg strumieniowy - zbiornik Wilkówka, potok WilkówkaWPN.6401.285.202119-10-2021 10:4019-10-2021 10:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachUniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
70/2021decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewówRPPiOS.6131.6.202119-10-2021 10:3919-10-2021 10:39Urząd Gminy DopiewoWójt Gminy Dopiewo
69/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówRPPiOS.6131.6.202119-10-2021 10:3819-10-2021 10:38Urząd Gminy DopiewoWielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
z 268803