Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1373
z 138
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2007/F/0001Opracowanie ekofizjograficzne oraz prognoza oddziaływania na środowisko19-12-2007 12:5719-12-2007 13:43Urząd Miejski w Karpaczu
2007/D/0006Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 87/4 przy ul. Karkonoskiej w Karpaczu19-12-2007 13:0119-12-2007 13:49Urząd Miejski w Karpaczu
2007/C/0001Projekt zmiany planu19-12-2007 13:0419-12-2007 13:49Urząd Miejski w Karpaczu
2007/B/0020wydanie pozytywnej opinii w sprawie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez P.H.U ''RAFCHEM" Usiński Rafał na terenie gminy KarpaczIGK.0156/01/0720-12-2007 08:2602-01-2008 07:56Urząd Miejski w Karpaczu
2007/B/0027przekazanie wg. właściwości do załatwienia przez Wójta Gminy Podgórzyn postanowienie Starosty Jeleniogórskiego z dn.19.03.2007 znak OŚR.II 7638/6/07r. o podjęcie działań w spr. składowania odpadów na terenie zakładu pracyIGK.0156/06/0719-12-2007 15:2702-01-2008 07:56Urząd Miejski w Karpaczu
2007/B/0033zawiesić postępowanie administracyjne w spr.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 49164 na budynku D.W. MIESZKO przy ul.Mickiewicza 2 w Karpaczu"IGK.7624-61/07/0220-12-2007 09:3502-01-2008 07:56Urząd Miejski w Karpaczu
2007/B/0023wydanie pozytywnej opinii w sprawie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymiIGK.0156/04/0720-12-2007 08:1902-01-2008 07:56Urząd Miejski w Karpaczu
2007/B/0037wydanie pozytywnej opinii w sprawie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymiIGK.7660-1/07-227-12-2007 14:4102-01-2008 07:56Urząd Miejski w Karpaczu
2007/B/0038wydanie pozytywnej opinii w sprawie zaopiniowania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu JeleniogórskiegoIGK.0156-11/07-227-12-2007 14:4902-01-2008 07:56Urząd Miejski w Karpaczu
2007/B/0030wydanie pozytywnej opinii w sprawie "Projekt prac hydrogeologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów karbonu górnego w Karpaczu - otworu eksploatacyjnego służącego do zaopatrzenia w wodę istniejącego hotelu Alpejski przy ul. Ogrodniczej 8IGK.0156/09/0719-12-2007 14:5902-01-2008 07:56Urząd Miejski w Karpaczu
z 138