Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1373
z 138
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2007/D/0001Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A - Centrum Karpacza, obejmująca teren przy ul. Kościelnej18-12-2007 13:2301-07-2009 07:09Urząd Miejski w Karpaczu
2007/D/0002Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A - Centrum Karpacza obejmująca teren działki nr 203/6 (obręb Karpacz - 4) przy ul. Nad Łomnicą18-12-2007 13:3801-07-2009 07:07Urząd Miejski w Karpaczu
2007/D/0003Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A - Centrum Karpacza obejmująca działki nr 298/1, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 (obręb Karpacz - 2) przy ul. Nad Łomnicą19-12-2007 09:0401-07-2009 07:06Urząd Miejski w Karpaczu
2007/D/0004Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A - Centrum Karpacza obejmująca tereny przy ul. Kolejowej19-12-2007 09:1301-07-2009 07:05Urząd Miejski w Karpaczu
2007/D/0005Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A - Centrum Karpacza obejmująca tereny w rejonie ul. Mickiewicza19-12-2007 09:3601-07-2009 07:09Urząd Miejski w Karpaczu
2007/F/0001Opracowanie ekofizjograficzne oraz prognoza oddziaływania na środowisko19-12-2007 12:5719-12-2007 13:43Urząd Miejski w Karpaczu
2007/D/0006Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 87/4 przy ul. Karkonoskiej w Karpaczu19-12-2007 13:0119-12-2007 13:49Urząd Miejski w Karpaczu
2007/C/0001Projekt zmiany planu19-12-2007 13:0419-12-2007 13:49Urząd Miejski w Karpaczu
2007/B/0030wydanie pozytywnej opinii w sprawie "Projekt prac hydrogeologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów karbonu górnego w Karpaczu - otworu eksploatacyjnego służącego do zaopatrzenia w wodę istniejącego hotelu Alpejski przy ul. Ogrodniczej 8IGK.0156/09/0719-12-2007 14:5902-01-2008 07:56Urząd Miejski w Karpaczu
2007/B/0029nie stwierdzono obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa systemu narciarskiego -Pod Wangiem-na działkach nr 90,91,92,93,94 (obr. 1 Karpacz)IGK.0156/08/0719-12-2007 15:0202-01-2008 07:56Urząd Miejski w Karpaczu
z 138