Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2761731
z 276174
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
46/2022postanowienie o konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii na części działki nr ewid. 6/17 w obrębie Miłocice gm. MiastkoRDOŚ-Gd-WOO.4220.243.2022.IK.327-05-2022 09:0327-05-2022 09:03Urząd Miejski w MiastkuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
47/2022uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia „Wydobywaniu kopalin – piasku ze złoża „SłosinkoIII” metodą odkrywkową, z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2ha i o wydobyciu większym niż 20 000m3 na rok, na terenie dz.nr 432/2 oraz 53/1 obręb ewidencyjny – 0021 Słosinko, gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie”RDOŚ-Gd-WOO.4221.212.2021.MJ.327-05-2022 09:0327-05-2022 09:03Urząd Miejski w MiastkuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
15/2022Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PolskieRIŚ.6220.5.202227-05-2022 09:0127-05-2022 09:01Urząd Gminy SabniePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
5/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRIŚ.6220.5.202227-05-2022 09:0127-05-2022 09:01Urząd Gminy SabnieWójt Gminy Sabnie
16/2022Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie PodlaskimRIŚ.6220.5.202227-05-2022 09:0127-05-2022 09:01Urząd Gminy SabniePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim
49/2022Decyzja na wycinkę drzewPZM.6131.28.202227-05-2022 09:0027-05-2022 09:00Urząd Miasta w RumiRumia Invest Park Sp. z o.o.
56/2021Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji stacji LNG (regazyfikacji gazu) ze zbiornikami naziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną na działce 75 obręb 0004 Chościszowice, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie”.OŚ.6220.15.202127-05-2022 09:0027-05-2022 09:00Urząd Gminy BolesławiecPDC INDUSTRIAL CENTER 217 Sp. z o.o.
28/2022Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla stacji LNG na działce nr 75 w Chościszowicach.OŚ.6220.15.2021.1427-05-2022 09:0027-05-2022 09:00Urząd Gminy BolesławiecWójt Gminy Bolesławiec
48/2022Decyzja na wycinkę drzewPZM.6131.26.202227-05-2022 08:5627-05-2022 08:56Urząd Miasta w RumiMEBLOMAK Sp. z o.o.
42/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa przy ul. Kantaka 6 (działka nr 7/8, obręb nr 0097) w Ostrowie WielkopolskimWGS.ROS.6131.35.202227-05-2022 08:5327-05-2022 08:53Gmina Miasto Ostrów WielkopolskiPrezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
z 276174