Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 511
z 52
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2007/A/0001wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Brzozowo PankiGKM.7624-4/0731-05-2007 09:1531-05-2007 11:36Urząd Gminy Poświętne
2007/A/0002wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - przebudowa drogi gminnej w m. Kamińskie PliszkiGKM.7624-5/0713-06-2007 08:0713-06-2007 06:12Urząd Gminy Poświętne
2007/A/0003wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa chlewni 40 DJPGKM.7624-2/0715-06-2007 08:4115-06-2007 06:44Urząd Gminy Poświętne
2007/B/0001zwolnienie z obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowiskoGKM.7624-2/0715-06-2007 08:5115-06-2007 06:52Urząd Gminy Poświętne
2007/A/0004wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia: rozbudowa obory o obsady 70 DJPGKM.7624-3/0715-06-2007 09:0015-06-2007 07:02Urząd Gminy Poświętne
2007/B/0002zwolnienie z obowiązku sporządzenia raportuGKM.7624-3/0715-06-2007 09:0515-06-2007 07:07Urząd Gminy Poświętne
2007/A/0005wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przebudowy drogi w m. GbarysinGKM.7624-6/0728-06-2007 08:2528-06-2007 06:28Urząd Gminy Poświętne
2007/B/0003zwolnienie z obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w m. Brzozowo PankiGKM.7624-4/0728-06-2007 08:4028-06-2007 06:41Urząd Gminy Poświętne
2007/B/0004środowiskowe warunki zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni z paszarnia o obsadzie 40 DJP, silosa na zboże o poj. 100 ton, otwartego zbiornika na gnojowicę o poj. 360 m sześć. na działce nr 17/4 w m. Kamińskie Pliszki. Łączna obsada w gospodarstwie 74 DJP.GKM.7624-2/0703-07-2007 07:5203-07-2007 05:56Urząd Gminy Poświętne
2007/B/0005zwolnienie z obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w m. Kamińskie PliszkiGKM.7624-5/0706-07-2007 08:0906-07-2007 06:13Urząd Gminy Poświętne
z 52