Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2820176
z 282018
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
108/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu dz. 289, DomaszczynOŚ.6131.2.56.2022.AM01-12-2022 13:5101-12-2022 13:51Urząd Gminy DługołękaStarostwo Powiatowe we Wrocławiu Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
109/2022Decyzja nr 88/2022 dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu dz. 289, DomaszczynOŚ.6131.2.56.2022.AM01-12-2022 13:5101-12-2022 13:51Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
110/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu dz. nr 342/8, KiełczówOŚ.6131.2.58.2022.AM01-12-2022 13:5101-12-2022 13:51Urząd Gminy DługołękaWspólnota Mieszkaniowa Rzeczna 4a w Kiełczowie
111/2022Decyzja nr 90/2022 dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu dz. nr 342/8, KiełczówOŚ.6131.2.58.2022.AM01-12-2022 13:5101-12-2022 13:51Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
1392/2021Wniosek o zmianę decyzji znak: ZS.515.21.2019.MK, ustalającej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, występującego w granicach działki o nr 90/9, obręb 0005 Śródmieście, zlokalizowanej przy ul. Farmaceutów w Krakowie, zmienionej decyzją znak: ZS.515.2.2020.MKZS.515.11.2021.MK01-12-2022 13:4901-12-2022 13:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieZakłady Usługowe „POŁUDNIE” Sp. z o.o.
1597/2021Decyzja zmieniająca w części decyzję z dnia 10 stycznia 2020 r. znak: ZS.515.21.2019.MK ustalającą plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, występującego w granicach działki o nr 90/9, obręb 0005 Śródmieście, zlokalizowanej przy ul. Farmaceutów w Krakowie, zmienioną decyzją z dnia 20 marca 2020 r. znak: ZS.515.2.2020.MK oraz w części odmawiająca zmiany ww. decyzjiZS.515.11.2021.MK01-12-2022 13:4901-12-2022 13:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1614/2022Wniosek o zmianę decyzji ustalającej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, występującego w granicach działki o nr 90/9, obręb 0005 Śródmieście, zlokalizowanej przy ul. Farmaceutów w KrakowieZS.515.8.2022.MK01-12-2022 13:4901-12-2022 13:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieZakłady Usługowe „POŁUDNIE” Sp. z o.o.
30/2020Decyzja ustalająca plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, występującego w granicach działki o nr 90/9, obręb 0005 Śródmieście, zlokalizowanej przy ul. Farmaceutów w KrakowieZS.515.21.2019.MK01-12-2022 13:4901-12-2022 13:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1671/2022Decyzja zmieniająca decyzję z dnia 10 stycznia 2020 r. znak: ZS.515.21.2019.MK, ustalającą plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, występującego w granicach działki o nr 90/9, obręb 0005 Śródmieście, zlokalizowanej przy ul. Farmaceutów w Krakowie (...)ZS.515.8.2022.MK01-12-2022 13:4901-12-2022 13:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
2180/2022Zgłoszenie z art. 118 uop usunięcia drzewa.WPN-I.670.258.2022.MK01-12-2022 13:4601-12-2022 13:46Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zarząd Zlewni w Kaliszu
z 282018