Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 6922
z 693
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
Infoos/58/O/2/19352A/20051. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku następujących rodzajów i ilości odpadów: 100908 - rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 100907 - 300 Mg/rok, 170101 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 5000 Mg/rok, 170102 - gruz ceglany - 5000 Mg/rok, 170103 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - 5000 Mg/rok, 170107 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 - 5000 Mg/rok. 2. miejsce i dopuszczone metody odzysku: 100908 - R 14 170101 - R 14 170102 - R 14 170103 - R 14 170107 - R 14 miejsce odzysku - działki nr 559/1 i 559/4 w Pilźnie ul. Kraszewskiego 44.WRL.I.7644-58/200514-07-2005 00:0014-07-2005 00:00Starostwo Powiatowe w DębicyOMEGA Pilzno ITiS Godawski & Godawski Sp. z o.o.      
Infoos/wz-16//15950A/2002Adaptacja placów składowych i zaplecza nieczynnej kotłowni na wytwórnię betonu na działce położonej w Straszęcinie, której inwestorem jest ZUH RYŚKO Ryszard Szacik Zasów 79.WRL.7633wz-16/200205-07-2002 00:0005-07-2002 00:00Starostwo Powiatowe w DębicyUrząd Gminy w Żyrakowie      
Infoos/18/R/2/23656A/2006Budowa "małego ronda" na skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ul. Daszyńskiego i ul. Fabryczną w Dębicy wraz z przebudową sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przeznaczonej do realizacji na działkach położonych przy ul. Słonecznej, Daszyńskiego i Fabrycznej w Dębicy.WRL.7635-18/200622-02-2006 00:0022-02-2006 00:00Starostwo Powiatowe w DębicyURZĄD MIEJSKI w Dębicy      
Infoos/wz-6/R/17349A/2002Budowa bazowej stacji telefonii komórkowej GSM nr BT-2972 GORZEJOWA oraz kabla energetycznego n/n zasilającego stację w energię elektryczną.WRL.7633wz-6/200201-03-2002 00:0001-03-2002 00:00Starostwo Powiatowe w DębicyWÓJT GMINY BRZOSTEK      
Infoos/69/R/2/28791A/2006Budowa betoniarni na działce w miejscowości Wola Żyrakowska, gm. ŻyrakówWRL.7635-69/200628-09-2006 00:0028-09-2006 00:00Starostwo Powiatowe w DębicyUrząd Gminy w Żyrakowie      
Infoos/wz-3/R/15113A/2005Budowa betoniarni w Woli Żyrakowskiej.WRL.7633wz-3/200527-01-2005 00:0027-01-2005 00:00Starostwo Powiatowe w DębicyUrząd Gminy w Żyrakowie      
Infoos/wz-13//15140A/2005Budowa budynku kurnika dla drobiu - brojler na 25000 sztuk w miejscowości Głowaczowa.WRL.7633wz-13/200522-08-2005 00:0022-08-2005 00:00Starostwo Powiatowe w DębicyURZĄD GMINY      
Infoos/32/R/2/25007A/2006Budowa budynku obsługi taboru samochodowego z zapleczem socjalno-administracyjno-magazynowym, miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych z jezdnią manewrową, kanalizacji deszczowej, oświetlenia zewnętrznego placów, zmianie ukształtowania terenu z budową muru oporowego, przełożenia uzbrojenia terenu, budowie urządzenia reklamowego oraz zmianie lokalizacji stacji paliw płynnych w Pilźnie przy ul. Kraszewskiego.WRL.7635-32/200631-03-2006 00:0031-03-2006 00:00Starostwo Powiatowe w DębicyURZĄD MIEJSKI W PILŹNIE      
Infoos/29/R/2/23539A/2006Budowa budynku rzemieślniczo-usługowego, przeznaczonego do realizacji na działce nr 798/3 obr. 2 położonej przy ul. Sandomierskiej.WRL.7635-29/200614-03-2006 00:0014-03-2006 00:00Starostwo Powiatowe w DębicyURZĄD MIEJSKI w Dębicy      
Infoos/wz-10//14902A/2004Budowa budynku usługowo-rzemieślniczego z przeznaczeniem na warsztat stolarski oraz wiaty z przeznaczeniem na pilarkę taśmową na działce nr 426/1 w Pustyni.WRL.7633wz-10/200403-06-2004 00:0003-06-2004 00:00Starostwo Powiatowe w DębicyUrząd Gminy w Dębicy      
z 693