Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 140
z 14
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/B/0002Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew-świerk szt. 29 o obwodach 55-145 cm z działki 20/10-Lz, położonej obręb Stasin, wierzba szt. 216 o obwodach 16-60 cm z działki nr 151,187/2 - Ł, Lz, Ps położonej obręb jw., olsza szt. 294 o obwodach 16-60 cm lokalizacja jw., lipa szt. 178 o obwodach 16-60 cm lokalizacja jw., brzoza szt. 25 o obwodach 16-60 cm lokalizacja jw., dąb szt. 28 o obwodach 16-60 cm lokalizacja jw., jesion szt. 25 obwodach 16-60 cm lokalizacja jw.RNG 7635/2/201017-02-2010 11:0425-03-2010 14:01Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
2010/A/0001wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew-świerków szt. 29 o obwodach 55-145 cm z działki nr 20/10 Lz, położonej obręb Stasin oraz wierzb szt. 16 o obwodach 16-60 cm z działki nr 151,187/2-Ł,Lz,Ps, olsz szt. 294 o obwodach 16-60 cm z działek jw., lip szt. 178 o obwodach 16-60 cm z działek jw., brzóz szt. 25 o obwodach 16-60 cm z działek jw. dębów szt. 28 o obwodach 16-60 cm, z działek jw. jesionów szt. 25 o obwodach 16-60 cm z działek jw., położonych obręb Przerzeczyń ZdrójRNG 7635/2/201010-02-2010 11:5525-03-2010 13:59Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
6/2012Postanowienie o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Likwidacja odwadniacza na gazociągu DN 300, PN 6,3 Ołtaszyn – Kudowa w m. Gunice”.RNG.6220.000001.201217-04-2012 15:3017-04-2012 15:30Urząd Miasta i Gminy w NiemczyBurmistrz Miasta i Gminy Niemcza
2010/A/0003Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny każdy o pojemności 6700 litrów wraz z dwoma parownikami każdy o wydajności 200 kg/h wraz z przyłączem do stacjonarnej suszarni zbóż” realizowanej na działce nr ewidencyjny 169 w obrębie Stare Miasto.RNG 7624/2/201023-03-2010 11:3325-03-2010 14:01Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
2010/A/0004Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:„Budowa dwóch obiektów połączonych ze sobą łącznikiem: 1. obiekt restauracyjny z pokojami gościnnymi, 2. obiekt restauracyjno - taneczny wraz z infrastrukturą przyłączeniową i zagospodarowaniem terenu” realizowanych na działce nr ewidencyjny 131 w obrębie Jasień.RNG 7624/II/5/201031-05-2010 10:3201-07-2010 06:28Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
2010/B/0012Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch obiektów połączonych ze sobą łącznikiem: 1. obiekt restauracyjny z pokojami gościnnymi, 2. obiekt restauracyjno - taneczny wraz z infrastrukturą przyłączeniową i zagospodarowaniem terenu” realizowanych na działce nr ewidencyjny 131 w obrębie Jasień.RNG 7624/II/D/1/201001-07-2010 08:3101-07-2010 06:50Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
2010/B/0007Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa klona jawora szt. 1 o obwodzie 138 cm z działki nr 68/2 i 67/5 położonej obręb Stare Miasto w Niemczy.RNG 7635/16/2010r17-05-2010 13:3501-07-2010 06:47Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
2010/B/0005wydanie zezwolenia na usunięcie drzew-jesionów szt. 6 o obwodach po 35 cm z działki nr 22, brzóz szt. 6 o obwodach 40-120 cm z działki nr 22, olsz szt. 3 om o obwodach po 38 cm z działki nr 22, wierzb szt. 4 o obwodach 40-70 cm z działki nr 22, dąb szt. 2 o obwodach po 190 cm z działki nr 22, wierzb szt. 16 o obwodach 45-90 cm z działki nr 20, 21, olsz szt. 45 o obwodach 30-45 cm z działki nr 20,21, olsza szt. 1 o obwodzie 140 cm z działki nr 20,21.RNG 7635/10/2010r11-05-2010 15:4701-07-2010 06:44Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
2010/B/0011Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew-modrzew szt. 7 o obwodach 115,138,140,141,145,153,150 cm z pasa drogi powiatowej nr 3004D str. prawa kierunek - Piława Górna - Przerzeczyń Zdrój.RNG 7635/24/2010r17-05-2010 14:3401-07-2010 06:50Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
2010/B/0006Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew-modrzew szt. 5 o obwodach 46,52,57,70,70 cm, świerków szt. 6 o obwodach 29,29,29,33,40,37 cm, brzoza st. 1 o obwodzie 48 cm z działki nr 307 położona obreb Przerzeczyń Zdrój.RNG 7635/14/2010r11-05-2010 16:1001-07-2010 06:44Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
z 14