Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 140
z 14
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 w miejscowości Niemcza w km 75+650” karta informacyjna przedsięwzięcia, kopie map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntówRNG 7624/I/201113-01-2011 10:2219-01-2011 11:58Urząd Miasta i Gminy w NiemczyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
2/2012Obwieszczenie że został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: „Biogazownia rolnicza usytuowana na działkach Nr 14 i 16 w Niemczy”Dotyczy sprawy: RNG.6220.000003.2011 Numer pisma: RNG.KW-000116/1226-04-2012 11:5926-04-2012 11:59Urząd Miasta i Gminy w NiemczyBIOZE2
6/2012Postanowienie o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Likwidacja odwadniacza na gazociągu DN 300, PN 6,3 Ołtaszyn – Kudowa w m. Gunice”.RNG.6220.000001.201217-04-2012 15:3017-04-2012 15:30Urząd Miasta i Gminy w NiemczyBurmistrz Miasta i Gminy Niemcza
13/2012Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn: „Remont gazociągu DN300, PN6,3 Ołtaszyn Kudowa – likwidacja odwadniacza w m. Koźmice”Dotyczy sprawy: RNG.6220.000003.2012 Numer pisma: RNG.KW-000463/1224-05-2012 09:3424-05-2012 09:34Urząd Miasta i Gminy w NiemczyBurmistrz Miasta i Gminy Niemcza
12/2012Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia „Biogazownia rolnicza usytuowana na działkach Nr 14 i 16 w Niemczy”Dotyczy sprawy: RNG.6220.000003.2011 Numer pisma: RNG.KW-000367/1226-04-2012 11:5926-04-2012 11:59Urząd Miasta i Gminy w NiemczyBurmistrz Miasta i Gminy Niemcza
10/2012Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięciaDotyczy sprawy: RNG.6220.000002.2012 Numer pisma: RNG.KW-000317/1217-04-2012 15:3617-04-2012 15:36Urząd Miasta i Gminy w NiemczyBurmistrz Miasta i Gminy Niemcza
7/2012Postanowienie o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Likwidacja odwadniacza na gazociągu w/c DN300, PN6,3 Ołtaszyn – Kudowa w m. Niemcza”.RNG.6220.000002.201217-04-2012 15:3617-04-2012 15:36Urząd Miasta i Gminy w NiemczyBurmistrz Miasta i Gminy Niemcza
5/2018Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej DZR3102 wraz z przyłączem elektrycznym na działce nr 47/2, obręb Nowa Wieś Niemczańska, gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski”RNG.6220.1.000002.201830-04-2018 13:0430-04-2018 13:04Urząd Miasta i Gminy w NiemczyBurmistrz Miasta i Gminy Niemcza
9/2012Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięciaDotyczy sprawy: RNG.6220.000001.2012 Numer pisma: RNG.KW-000315/1217-04-2012 15:2517-04-2012 15:25Urząd Miasta i Gminy w NiemczyBurmistrz Miasta i Gminy Niemcza
3/2012Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa stacji redukcyjno – pomiarowej I stopnia Niemcza ul. Chrobrego”Dotyczy sprawy: RNG.6220.000004.2011 Numer pisma: RNG.KW-000119/1208-02-2012 10:3208-02-2012 10:32Urząd Miasta i Gminy w NiemczyBurmistrz Miasta i Gminy Niemcza
z 14