Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 140
z 14
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2012Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięciaDotyczy sprawy: RNG.6220.000001.2012 Numer pisma: RNG.KW-000315/1217-04-2012 15:2517-04-2012 15:25Urząd Miasta i Gminy w NiemczyBurmistrz Miasta i Gminy Niemcza
10/2012Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięciaDotyczy sprawy: RNG.6220.000002.2012 Numer pisma: RNG.KW-000317/1217-04-2012 15:3617-04-2012 15:36Urząd Miasta i Gminy w NiemczyBurmistrz Miasta i Gminy Niemcza
2/2012Obwieszczenie że został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: „Biogazownia rolnicza usytuowana na działkach Nr 14 i 16 w Niemczy”Dotyczy sprawy: RNG.6220.000003.2011 Numer pisma: RNG.KW-000116/1226-04-2012 11:5926-04-2012 11:59Urząd Miasta i Gminy w NiemczyBIOZE2
12/2012Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia „Biogazownia rolnicza usytuowana na działkach Nr 14 i 16 w Niemczy”Dotyczy sprawy: RNG.6220.000003.2011 Numer pisma: RNG.KW-000367/1226-04-2012 11:5926-04-2012 11:59Urząd Miasta i Gminy w NiemczyBurmistrz Miasta i Gminy Niemcza
11/2012Postanowienie o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięciaDotyczy sprawy: RNG.6220.000003.2012 Numer pisma: RNG.KW-000329/1224-05-2012 09:3424-05-2012 09:34Urząd Miasta i Gminy w NiemczyBurmistrz Miasta i Gminy Niemcza
13/2012Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn: „Remont gazociągu DN300, PN6,3 Ołtaszyn Kudowa – likwidacja odwadniacza w m. Koźmice”Dotyczy sprawy: RNG.6220.000003.2012 Numer pisma: RNG.KW-000463/1224-05-2012 09:3424-05-2012 09:34Urząd Miasta i Gminy w NiemczyBurmistrz Miasta i Gminy Niemcza
1/2012Postanowienie o odstąpienia od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stacji redukcyjno – pomiarowej I stopnia Niemcza ul. Chrobrego”.Dotyczy sprawy: RNG.6220.000004.2011 Numer pisma: RNG.KW-000057/1212-01-2012 12:5712-01-2012 12:57Urząd Miasta i Gminy w NiemczyBurmistrz Miasta i Gminy Niemcza
3/2012Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa stacji redukcyjno – pomiarowej I stopnia Niemcza ul. Chrobrego”Dotyczy sprawy: RNG.6220.000004.2011 Numer pisma: RNG.KW-000119/1208-02-2012 10:3208-02-2012 10:32Urząd Miasta i Gminy w NiemczyBurmistrz Miasta i Gminy Niemcza
16/2012Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn.:„Wydobywanie kopalin – wód leczniczych – otworami wiertniczymi: „otwór nr II”, „otwór nr IX”, otwór nr VIII” w obszarze górniczym „Przerzeczyn””Dotyczy sprawy: RNG.6220.000005.2012 Numer pisma: RNG.KW-000542/1207-08-2012 14:1507-08-2012 14:15Urząd Miasta i Gminy w NiemczyPCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o.
19/2012Postanowienie o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia „Wydobywanie kopalin – wód leczniczych – otworami wiertniczymi: „otwór nr II”, „otwór nr IX”, otwór nr VIII” w obszarze górniczym „Przerzeczyn””Dotyczy sprawy: RNG.6220.000005.2012 Numer pisma: RNG.KW-000631/1207-08-2012 14:1507-08-2012 14:15Urząd Miasta i Gminy w NiemczyBurmistrz Miasta i Gminy Niemcza
z 14