Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2389
z 239
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2010/A/0006wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko-przebudowa drogi gminnej nr 102312 R Kameralne-Kowale-Błądki od km. 0+002,75 do 3+709,00 km na dz. nr ewid. 6776/3, 6980, 6979/13, 7630, 7156/15, 6979/12, 6919/4, 7146, 7356, 6774/4, 6919/2, 6919/3, 7488, 7514, 7539, 7540, 7541, 6962, 7614 obr. JeżoweAB.Ż.7351-2/0908-02-2010 13:1808-02-2010 12:21Starostwo Powiatowe w Nisku
2010/B/0010Decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko-przebudowa drogi gminnej nr 102312 R Kameralne-Kowale-Błądki od km. 0+002,75 do 3+709,00 km na dz. nr ewid. 6776/3, 6980, 6979/13, 7630, 7156/15, 6979/12, 6919/4, 7146, 7356, 6774/4, 6919/2, 6919/3, 7488, 7514, 7539, 7540, 7541, 6962, 7614 obr. JeżoweAB.Ż.7351-2/0908-02-2010 13:2408-02-2010 12:31Starostwo Powiatowe w Nisku
2010/B/0011Decyzjia o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko - rozbudowę sieci wodociągowej gminnej łączącej ujęcie wody w msc. Sigiełki z wodociągiem grupowym w msc. Koziarnia na dz. nr ewid: 694/1, 695/1, 697/2, 697/3, 748/1, 759 obr. Krzeszów i dz.nr ewid: 306, 330, 331, 336/1, 1006, 1009 obr. KoziarniaAB.K.7351-2/0908-02-2010 14:2408-02-2010 13:26Starostwo Powiatowe w Nisku
2010/A/0007wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko - rozbudowę sieci wodociągowej gminnej łączącej ujęcie wody w msc. Sigiełki z wodociągiem grupowym w msc. Koziarnia na dz. nr ewid: 694/1, 695/1, 697/2, 697/3, 748/1, 759 obr. Krzeszów i dz. nr ewid: 306, 330, 331, 336/1, 1006, 1009 obr. KoziarniaAB.K.7351-2/0908-02-2010 14:2308-02-2010 13:26Starostwo Powiatowe w Nisku
2010/A/0008wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko-przebudowę drogi powiatowej nr 1074 R Krzeszó-Łazów na działkach nr ewid: 579/2, 582/3, 581/2, 580/3, 748/1 obr. Krzeszów, 1762, 1765, 1766, 1786 obr. Krzeszów 621, 622, 623, 624, 625 obr. Bystre 617, 618, 619 obr. Sigiełki, 578/1, 579/1, 580/1 obr. ŁazówAB.K.7351-4/0908-02-2010 15:2708-02-2010 14:30Starostwo Powiatowe w Nisku
2010/A/0009wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko-przebudowa drogi powiatowej nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska od km 0+012.37 do km 10+134.28 na działkach: jedn. ewid. Jeżowe: nr ewid. 465 obr. Nowy Nart, nr ewid. 513/2, 513/3 obr. Stary Nart, nr ewid. 7017, 7018, 7019 obr. Jeżowe, nr ewid. 663 obr. Cholewiana Góra; jedn. ewid. Kamień (powiat rzeszowski): nr ewid. 46, 96 obr. Kamień;AB.Ż.7351-13/0909-02-2010 09:1209-02-2010 08:16Starostwo Powiatowe w Nisku
2010/B/0014Decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko-przebudowa dróg powiatowych nr 1039R Jarocin – Ulanów, nr 1040R Jarocin-Szyperki, nr 1062R Ulanów-Podolszynka, nr 1060R Ulanów-RudnikAB.U.7351-10/0909-02-2010 09:4009-02-2010 08:42Starostwo Powiatowe w Nisku
2010/A/0010wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko-przebudowa dróg powiatowych nr 1039R Jarocin – Ulanów, nr 1040R Jarocin-Szyperki, nr 1062R Ulanów-Podolszynka, nr 1060R Ulanów-RudnikAB.U.7351-10/0909-02-2010 09:3909-02-2010 08:42Starostwo Powiatowe w Nisku
2010/A/0012wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko-przebudowa dróg gminnych Żabie – Wymysłów na dz. nr ewid. 1695/6, 1737, 1738, 1758, 1947, 1960 obr. Dąbrówka , dz. nr ewid. 1339, 1739, 1756 obr. Wólka Tanewska, Gmina UlanówAB.U.7351-11/0909-02-2010 10:2709-02-2010 09:37Starostwo Powiatowe w Nisku
2010/A/0011wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko-rozbudowa zakładu produkcyjnegoAB.N.7351-19/0909-02-2010 10:3709-02-2010 09:39Starostwo Powiatowe w Nisku
z 239