Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1191
z 120
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2009/A/0001dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Darowice i Kniażyce" gm. FredropolL.OŚ.7615-4/0926-11-2009 13:1710-12-2009 08:45Urząd Gminy Fredropol
2009/B/0001Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoL.OŚ. 7615-4/0927-11-2009 14:2310-12-2009 08:45Urząd Gminy Fredropol
2009/B/0002Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn." Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darowice i Kniażyce" gm. FredropolL.OŚ.7615-4/0927-11-2009 14:3510-12-2009 08:42Urząd Gminy Fredropol
2009/A/0002Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Przebudowa dróg gminnych Sólca PKS - Sierakośce i Sólca - wieś" gm. FredropolL.OŚ. 7615-5/0911-12-2009 09:4711-12-2009 08:48Urząd Gminy Fredropol
2009/B/0003Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoL.OŚ.7615-5/0911-12-2009 10:0411-12-2009 09:10Urząd Gminy Fredropol
2009/B/0004Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn." Przebudowa dróg gminnych Sólca PKS- Sierakośce i Sólca- wieś"gm. FredropolL.OŚ. 7615-5/0911-12-2009 10:0911-12-2009 09:11Urząd Gminy Fredropol
2009/A/0003Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa stawu do chowu ryb typu karpiowego na działce 479/1 w m. Rybotycze" gm. FredropolL.OS.7615-1-8/0711-12-2009 10:3625-01-2010 13:30Urząd Gminy Fredropol
2009/B/0005postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. " Budowa stawu do chowu ryb typu karpiowego na działce 479/1 w m. Rybotycze" gm. FredropolL.OŚ. 7615-1-8/07/0811-12-2009 11:1625-01-2010 13:30Urząd Gminy Fredropol
2009/E/0001Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko11-12-2009 12:2225-01-2010 13:30Urząd Gminy Fredropol
2009/B/0006Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa stawu do chowu ryb typu karpiowego na działce nr 479/1 w m. Rybotycze" gm. FredropolL.OŚ. 7615-1-8/07/08/0911-12-2009 12:3511-12-2009 11:37Urząd Gminy Fredropol
z 120