Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2842285
z 284229
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
45/2023Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwa od zakazów w odniesieniu do inwazyjnego gatunku obcego (IGO) stwarzającego zagrożenie dla UniiDZP-WG.672.119.2022.JB03-02-2023 14:4603-02-2023 14:46Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
3/2023wniosek o pozwoleniu na budowęAR.6740.2.14.30.202203-02-2023 14:4303-02-2023 14:43Starostwo Powiatowe w BiałymstokuDoral Energy Poland sp. z o.o. z/s w Warszawie
4/2023decyzja o pozwoleniu na budowęAR.6740.2.14.30.202203-02-2023 14:4103-02-2023 14:41Starostwo Powiatowe w BiałymstokuStarosta Powiatu Białostockiego
137/2023DECYZJA zezwalająca Miastu Gorzów Wielkopolski na niszczenie jednego gniazda sierpówki Streptopelia decaocto wraz z siedliskiem lęgowym, znajdującym się na drzewie z gatunku lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos L.), rosnącym na działce nr 808/4, obręb 2 Górczyn w Gorzowie Wielkopolskim, w związku z koniecznością eliminacji zagrożenia, jakie stwarza drzewo w złym stanie zdrowotnym dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia.WPN-I.6401.70.2023.AK03-02-2023 14:3903-02-2023 14:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
136/2023WNIOSEK o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd sierpówki, w związku z koniecznością wycinki drzewa zlokalizowanego na terenie parku przy ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim (działka nr 808/4 obręb 2- Górczyn).WPN-I.6401.70.2023.AK03-02-2023 14:3903-02-2023 14:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
11/2023(GK) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.35.202303-02-2023 14:3403-02-2023 14:34Urząd Miasta LublinSpółdzielnia Mieszkaniowa "CZUBY"
74/2023(GK) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.35.202303-02-2023 14:3403-02-2023 14:34Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
80/2023decyzja zmieniająca koncesję nr 69/92 na wydobywanie ropy naftowej ze złoża "Fellnerówka-Hanka"DGK-WK-I.761.174.202203-02-2023 14:3303-02-2023 14:33Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
1846/2022decyzja wygaszająca koncesję nr 70/2009/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Zwierzyniec" (części bloków koncesyjnych nr 338, 339, 358, 359, 378, 379)DGK-IV-4770-109/30466/1503-02-2023 14:3303-02-2023 14:33Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
1847/2022decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie zmiany koncesji nr 70/2009/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Zwierzyniec" (części bloków koncesyjnych nr 338, 339, 358, 359, 378, 379)DGK-IV-4770-111/27239/1503-02-2023 14:3303-02-2023 14:33Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
z 284229