Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 324
z 33
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2012Wniosek o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 522 na odcinku Sztum Górki - Kołoząb (o długości 5,0 km)".GKVII.6220.18.201210-04-2013 13:5610-04-2013 13:56Urząd Miasta i Gminy w SztumieZarząd Dróg Wojewódzkich
1/2013Postanowienie wznawiające postępowanie zakończone decyzją ostateczną, dot. przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 522 na odcinku Sztum Górki - Kołoząb (o długości 5,0 km)GKVII.6220.18.13.201310-05-2013 10:0910-05-2013 10:09Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
1/2014Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G – ul. Kochanowskiego w Sztumie – Kępina”.GKVII.6220.16.8.201302-01-2014 10:2602-01-2014 10:26Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
1/2016Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:"Budowa sieci wodociągowej magistralnej pomiędzy miejscowościami Uśnice, Biała Góra, Piekło gm. Sztum wraz z odcinkiem sieci rozdzielczej z przyłączami do mc. Biała Góra (osiedle)”GKVII.6220.12.201529-02-2016 14:5029-02-2016 14:50Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
1/2017Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania skutków "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi"PM.II.6722.8.3.201712-05-2017 13:1312-05-2017 13:13Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
1/2019Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. o nazwie SZTUM POŁUDNIE nr BT42162 na wieży kratowej stalowej” przewidzianego do realizacji na działce nr 293/3, obręb Sztumska Wieś, gmina SztumGKVII.6220.6.201809-05-2019 15:2109-05-2019 15:21Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
1/2020Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy SZTUM dla fragmentu miejscowości Górki obręb Barlewicenie dotyczy24-04-2020 11:4924-04-2020 11:49Urząd Miasta i Gminy w SztumiePracownia Projektowa Architektury Krajobrazu i Rewaloryzacji Środowiska,Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu i Rewaloryzacji Środowiska
1/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:"Budowa instalacji fotowoltaicznych wolnostojących w Gościszewie (nr ewid. 317/15, obręb 0004 Gościszewo) wraz z przyłączami, o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej 5MW”, przewidzianej do realizacji na działce nr 317/15, obręb Gościszewo, gmina SztumGKVII.6220.9.201923-05-2022 13:4123-05-2022 13:41Urząd Miasta i Gminy w SztumieCP Green Energy Węgry 1 Sp. z o.o.
10/2013Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia decyzji ostatecznej nr GKVII.6220.18.9.2012 z dnia 3.01.2013 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 522 na odcinku Sztum Górki – Kołoząb (o długości 5,0 km)”GKVII.6220.18.19.201326-07-2013 14:3226-07-2013 14:32Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
10/2014Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 522 na odcinku Sztum Górki – Kołoząb (o długości 4,9 km)”GKII.6220.4.201427-11-2015 11:0127-11-2015 11:01Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
z 33