Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 761
z 77
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/B/0037Zezwolenie na usunięcie drzewPR 7635/61/0717-12-2007 12:1317-12-2007 11:14Urząd Gminy Zebrzydowice
2007/B/0002Zmiana zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli neruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowychGK7626/4/200719-06-2007 10:4019-06-2007 08:51Urząd Gminy Zebrzydowice
2010/A/0022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew z gat.olchPR 7635-24/1029-03-2010 14:5229-03-2010 12:53Urząd Gminy Zebrzydowice
2007/A/0002wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. " Budowa stacji uzdatniania dla ujęć wody podziemnej w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i rozbiorowej" ( w Zebrzydowicach rejon ul. Jesionowej, w Kończycach Małych rejon ul. Botanicznej, mjr Cezarego Hallera, Janusza Korczaka i Staropolskiej )PR.76241-3/0718-06-2007 09:3018-06-2007 08:03Urząd Gminy Zebrzydowice
2007/A/0004wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych z Gminy ZebrzydowiceGK7626/2/200719-06-2007 08:4319-06-2007 06:52Urząd Gminy Zebrzydowice
2007/A/0005wniosek o wydanie zmiany zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy ZebrzydowiceGK7626/3/200719-06-2007 09:3219-06-2007 08:15Urząd Gminy Zebrzydowice
2007/A/0006zmiana zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy ZebrzydowiceGK7626/4/200719-06-2007 09:4819-06-2007 08:15Urząd Gminy Zebrzydowice
2007/A/0007zmiana zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy ZebrzydowiceGK7626/8/200719-06-2007 09:5919-06-2007 08:15Urząd Gminy Zebrzydowice
2007/A/0014wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia : Stacja Bazowa Telefonii Cyfrowej nr BTS 54 367 w Kaczycach przy ul. G. Morcinka - na kominie żelbetowym, działka o numerze ewidencyjnym 434/48, obręb OtrębówPR.76241-6/0713-08-2007 13:4513-08-2007 11:50Urząd Gminy Zebrzydowice
2007/A/0015wniosek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulicy Jutrzenki w ZebrzydowicachPR.76241-5/0714-08-2007 08:0614-08-2007 06:10Urząd Gminy Zebrzydowice
z 77