Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 761
z 77
Numer Znak Sprawy ▼Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2008/B/0021środowiskowe uwarunkowania zgody na przebudowę trzech stanowisk obsługi samochodów ciężarowych08-05-2008 09:5708-05-2008 08:00Urząd Gminy Zebrzydowice
20/2018Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej.30-04-2018 14:2730-04-2018 14:27Urząd Gminy ZebrzydowiceWójt Gminy Zebrzydowice
7/2017Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice17-11-2017 13:4517-11-2017 13:45Urząd Gminy ZebrzydowiceGeologic Tomasz Miłowski
2010/C/0002zmiana w zakresie prowadzenia działalności w projektowanym obszarze górniczym "Bzie- Dębina 1 - Zachód" , polegająca na wyznaczeniu terenu pod lokalizację projektowanego szybu wydechowego16-04-2010 10:3216-04-2010 08:36Urząd Gminy Zebrzydowice
2007/E/0001Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko13-08-2007 14:2613-08-2007 12:29Urząd Gminy Zebrzydowice
2010/F/0002Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice - w projektowanym obszarze górniczym "Bzie - Dębina 1 - Zachód' (etap wyłożenia projektu zmiany planu wraz z prognozą do publicznego wglądu)16-04-2010 10:0916-04-2010 08:35Urząd Gminy Zebrzydowice
2010/A/0027Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew ( 2 dęby , 2 olchy , 1 jesion )19-04-2010 13:2219-04-2010 11:24Urząd Gminy Zebrzydowice
2010/F/0001prognoza do projektu częściowej zmiany studium w zakresie umożliwienia prowadzenia działalności górniczej w projektowanym obszarze górniczym "Bzie - Dębina 1 - Zachód" - polegająca na wyznaczeniu terenu pod lokalizację projektowanego szybu wydechowego.19-03-2010 10:1419-03-2010 09:16Urząd Gminy Zebrzydowice
2007/A/0022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2-ch drzew zgatunku modrzew20-09-2007 11:5020-09-2007 09:53Urząd Gminy Zebrzydowice
2010/C/0001częściowa zmiana studium w zakresie umożliwienia prowadzenia działalności górniczej w projektowanym obszarze górniczym "Bzie - Dębina1 - Zachód" - polegająca na wyznaczeniu terenu pod lokalizację projektowanego szybu wydechowego (wyłożenie do publicznego wglądu)19-03-2010 09:4119-03-2010 08:49Urząd Gminy Zebrzydowice
z 77