Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 761
z 77
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Średnicowej w Kaczycach"PR.76241-2/1019-11-2010 08:4119-11-2010 07:42Urząd Gminy ZebrzydowiceWójt Gminy Zebrzydowice
1/2012Opracowanie Ekofizjograficzne dla Gminy ZebrzydowicePR.6720.1.201108-03-2013 09:5608-03-2013 09:56Urząd Gminy ZebrzydowiceGeologic Tomasz Miłowski
1/2013Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice6720.1.201108-03-2013 09:5608-03-2013 09:56Urząd Gminy ZebrzydowiceGeologic Tomasz Miłowski
1/2014wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPR.6220.14.201327-10-2014 13:2727-10-2014 13:27Urząd Gminy Zebrzydowice*******,*******
1/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówPR.6131.1.1.1613-04-2016 09:2413-04-2016 09:24Urząd Gminy Zebrzydowice*******
1/2017postanowieniePR.6220.19.5.201623-02-2017 15:3923-02-2017 15:39Urząd Gminy ZebrzydowiceWójt Gminy Zebrzydowice
1/2018postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPR.6220.15.4.201710-04-2018 13:0310-04-2018 13:03Urząd Gminy ZebrzydowiceWójt Gminy Zebrzydowice
1/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPR.6220.24.201916-01-2020 12:1416-01-2020 12:14Urząd Gminy Zebrzydowice
1/2021Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW 937 działka nr 1948 obręb Zebrzydowice DolnePR.6131.2.29.202014-01-2021 08:1314-01-2021 08:13Urząd Gminy ZebrzydowiceWójt Gminy Zebrzydowice
1/2022Wniosek o wydanie decyzji środowiskowejPR.6220.11.202210-11-2022 14:4810-11-2022 14:48Urząd Gminy Zebrzydowice
z 77