Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 36369
z 3637
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1844/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt, drzewa z terenu przy os. Na stoku dz. nr 326/50 obr. 10 Nowa Huta Tytuł prawny do władania terenem i mapa sytuacyjna z zaznaczonymi drzewami do usunięciaWS-05.6131.1.546.2011.SC07-06-2011 14:0810-06-2011 13:12Urząd Miasta KrakowaGmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej
4909/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu Parku KurdwanówWS-05.6131.1.1671.2011.MC14-12-2011 14:3914-12-2011 14:39Urząd Miasta KrakowaZarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
2007/A/0212wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówGO-04.CJ.7662-18/0717-05-2007 14:1817-05-2007 12:23Urząd Miasta Krakowa
3357/2011Wniosek o usunięcie 6 m2 krzewów z dz. 301/29 przy Alei Pokoju (pas drogowy) akt własności mapa terenuWS-05.6131.1.905.2011.SC11-07-2011 12:3331-08-2011 09:20Urząd Miasta KrakowaGmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej
5123/2011Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Kołodziejskiej na dz. nr 176/4 obr. 46 Podgórze pod warunkiem posadzenia 1 szt. drzewa na dz. nr 176/4 obr. 46 Podgórzews-05.6131.1.1734.2011.jw14-12-2011 15:3314-12-2011 15:33Urząd Miasta KrakowaHYPEROIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4908/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew z terenu dz. nr 50/16 obr. 52 Podgórze przy ul. WielickiejWS-05.6131.1.1671.2011.MC14-12-2011 14:3214-12-2011 14:32Urząd Miasta KrakowaZarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
2007/E/0051Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: ,,Rozbudowa stacji bazowej telefoni cyfrowej ERA GSM ,,51208 Kraków Tyniec" na działce nr 179/5, obr 73, jedn. ewid. Podgórze w Krakowie".23-05-2007 15:0523-05-2007 13:17Urząd Miasta Krakowa
5114/2011Zezwolenie na transport odpadówWS-06.6233.76.2011.CJ14-12-2011 13:5614-12-2011 13:56Urząd Miasta KrakowaMATT-TRANS
2009/B/0858decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Stawowej 150 z dz. nr 377/2 obr. 34 Krowodrza w KrakowieWS-05.ŁP.7635-531/0927-05-2009 11:5001-06-2009 10:45Urząd Miasta Krakowa
5099/2011Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 drzew z terenu przy ul. Pułaskiego 11-13 dz. nr 364/6 obr. 10 Podgórze.WS-05.6131.1.1604.2011.JW14-12-2011 12:1414-12-2011 12:14Urząd Miasta Krakowa*******
z 3637