Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 36369
z 3637
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
678/2011informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadaminie dotyczy28-03-2011 07:0828-03-2011 05:12Urząd Miasta Krakowa"DIL" Usługi Pielęgniarskie D. Nosek, L. Jeleń
288/2011Wniosek o wydanie pozowlenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu oraz wprowadzanie scieków oapdowych do rowu z zabudowy przy ul. Szarotki w Krakowie. operat wodnoprawny, decyzja wz, opis w języku nietechnicznymWS-08.JI.62101-70/1021-01-2011 13:3621-01-2011 13:07Urząd Miasta Krakowa"DOM-BUD" Marek Szaflarski sp. j.
711/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z z projektowanym zamierzeniem budowlanym: budowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i pomieszczeniami usługowymi w części parteru w dwóch obiektach, dwupoziomowego garażu wolnostojącego, ekranu akustycznego i czterech śmietników - z instalacjami wewnętrznymi, na działce nr 636/2 i części działki nr 489 obr. 22 Śródmieście, dwa wjazdy od ul. Kaczary wraz z infrastrukturą techniczną oraz układu komunikacji wewnętrznej z parkingami - ul. Kaczary/Lublańska w Krakowie WS-05.6131.1.22.2011.DS09-03-2011 08:3904-04-2011 11:31Urząd Miasta Krakowa"DOM-BUD" Marek Szaflarski sp. j.
3332/2011Wniosek o usunięcie 8 szt. drzew oraz 129 m2 krzewów z dz. 82/1, 82/7, 81/2, 82/6, 82/12 przy ul. Ułanów akt własności mapa terenuWS-05.6131.2.93.2011.DS15-07-2011 09:4731-08-2011 08:51Urząd Miasta Krakowa"DOM-BUD" Marek Szaflarski sp. j.
1216/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 drzew i 53 m2 krzewów kolidujących z budową budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie przy ul. Gromady Grudziąż w Krakowie WS-05.6131.0.483.2011.AG28-04-2011 14:3702-05-2011 09:21Urząd Miasta Krakowa"Danahome" Sp. zo.o.
1200/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew kolidujących z budową parkingu na terenie przy ul. Wielickiej w Krakowie WS-05.6131.0.589.2011.KR28-04-2011 10:4302-05-2011 09:05Urząd Miasta Krakowa"Four G" Golik Spółka komandytowo-akcyjna
2669/2011Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków oapdowych do potoku Malinówka z budynku handlowego przy ul Kosocickiej w Krakowie. operat wodnoprawny, opis w języku nietechnicznymWS-08.6341.2.37.2011.AZ11-07-2011 14:0411-07-2011 12:24Urząd Miasta Krakowa"Heban" Steinhof sp. j.
4867/2011Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów WS-06.6221.1.81.2011.AP19-12-2011 10:4919-12-2011 10:49Urząd Miasta Krakowa"KRAKPOL" Sp. z o.o.
2060/2011Wniosek o usunięcie 17 drzew z terenu przy ul. Darasza i Małkowskiego, działka nr 269/1, obręb 53 Podgórze Tytuł prawny do władania terenem i mapa sytuacyjna z zaznaczonymi drzewami do usunięciaWS-05.6131.1.571.2011.JW23-05-2011 09:0205-07-2011 08:02Urząd Miasta Krakowa"KRAWBUD" K. Ćmiel spółka komandytowa
3926/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Retoryka 19 w Krakowie - dz. nr 76/3 obr 145 Śródmieście WS-05.6131.1.1295.2011.KR21-09-2011 14:3522-09-2011 06:15Urząd Miasta Krakowa"Nieruchomości" Zarządzanie i Administrowanie s.c. Beata Kocierz, Ireneusz Kocierz
z 3637