Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 36380
z 3638
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2006/B/0001pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaGO-10.BS.76420-18/0611-12-2006 11:0411-12-2006 10:12Urząd Miasta Krakowa
2006/A/0003wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaGO-10.BS.76420-18/0611-12-2006 10:5311-12-2006 10:12Urząd Miasta Krakowa
2006/A/0005Wniosek o udzielenie pozowlenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wylotem 67K do rzeki Białuchy.GO-10.JI.62101-137/0612-12-2006 10:1212-12-2006 11:55Urząd Miasta Krakowa
2006/H/0001zgłoszenie instalacji - przydomowej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na terenie działki nr 431/5 obr. 11 Nowa Huta przy ul. Darwina - Boczna w Krakowie, do eksploatacjiGO-10.SZ.6227-6/0612-12-2006 10:1312-12-2006 11:55Urząd Miasta Krakowa
2006/A/0002GO-1008-12-2006 14:1212-12-2006 11:55Urząd Miasta Krakowa
1/2006wniosek o pozwpolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków opadowych do rzeki Rudawy opis w języku nietechnicznymGO-10.AO.62101-200/0612-12-2006 10:1912-12-2006 11:55Urząd Miasta KrakowaKrakowski Zarząd Komunalny
2006/A/0008Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków opadowych do rowu melioracyjnego z kanału deszczowego w ulicy Żyznej odbierającego ścieki opadowe z ulicy Petrażyckiego.GO-10.JI.62101-118/0618-12-2006 12:3118-12-2006 11:45Urząd Miasta Krakowa
2006/H/0002Przydomowa oczyszczalnia ścieków ul. Harcerzy Krakowskich 12bGO-10.WM.6227-4/0618-12-2006 14:3018-12-2006 13:35Urząd Miasta Krakowa
2006/A/0009wniosek, na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, o zmianęGO-04.JZ.7055-1-12/0618-12-2006 13:2718-12-2006 14:15Urząd Miasta Krakowa
2006/A/0010Uzgadnianie warunków rekultywacji powierzchni ziemi zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi, na terenie działki nr 74/10, obręb 22 Śródmieście przy ul. Poswatańców 1 w KrakowieGO-10.KS.7691-7/0618-12-2006 15:1818-12-2006 15:44Urząd Miasta Krakowa
z 3638