Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 36369
z 3637
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5030/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. WS-04.6220.1.166.2011.GG14-12-2011 11:1114-12-2011 11:11Urząd Miasta KrakowaBP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce
4665/2011Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży wielostanowiskowych i parkingów samochodowych wraz z infrastrukturą na działce nr 198/28 obr. 63 Podgórze realizowanych w ramach inwestycji p.n.: „Zespół mieszkalno-usługowy wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Turniejowej w Krakowie”. WS-04.6220.1.167.2011.WM15-11-2011 13:4915-11-2011 13:50Urząd Miasta KrakowaHYPEROIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4175/2011wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WS-04.6220.1.6.2011.PD13-10-2011 09:0917-10-2011 08:39Urząd Miasta KrakowaKrakodlew S.A.
4667/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Dot.: „Budowa pawilonu stacji paliw z myjnią samochodową automatyczną, wiaty 3-słupowej zadaszającej dystrybutory wraz z dystrybutorami, śmietnika, zbiorników paliwowych podziemnych, zbiornika podziemnego gazu płynnego, kompresora i instalacji technologii paliwowej, oraz rozbiórka istniejących obiektów stacji paliw wraz z przebudową ulicy Armii Krajowej oraz wykonanie istniejących przyłączy i przebudowa kolidującej infrastruktury na działkach nr 328/2, 328/3, 327 obręb nr 5 Krowodrza przy ul. Armii Krajowej w Krakowie”. WS-04.EZ.7627-480/0715-11-2011 14:5215-11-2011 14:55Urząd Miasta KrakowaHYPEROIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009/A/1721.........................23-09-2009 12:1407-10-2009 07:37Urząd Miasta Krakowa
2009/A/1032wniosek o wydanie zezwolenia .....................................................................26-06-2009 14:1630-06-2009 12:16Urząd Miasta Krakowa
2009/B/0425decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa z terenu przy ul. Armii Kraków05.MC.7635-142/0929-03-2009 18:2830-03-2009 11:52Urząd Miasta Krakowa
2010/B/0563decyzja zezwalająca na usunięcie dęba z dz. nr 203/5 obr. 11 Krowodrza, przy ul. Romera 1005.WS.7635-1321/0924-03-2010 14:0629-03-2010 17:39Urząd Miasta Krakowa
2009/B/0725decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu działki nr 183/14 obr. 16 Śródmieście przy ul. Bajecznej 7 w Krakowie.2009/A/067312-05-2009 12:5113-05-2009 11:16Urząd Miasta Krakowa
2010/B/0005decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew i 12 krzewów na dz. nr 239/16 obr. 49 Krowodrza przy ul. Zakliki z Mydlnik.2010/A/000604-01-2010 12:1805-01-2010 14:24Urząd Miasta Krakowa
z 3637