Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2843261
z 284327
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
7/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewówOŚ.6131.1.2.2023.OŚ08-02-2023 10:2508-02-2023 10:25Urząd Gminy Ustronie Morskie*******
174/2023Opinia w zakresie ochrony środowiska dotyczącą projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.259.2022.ES08-02-2023 10:1808-02-2023 10:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
72/2022Decyzja o ustaleniu warunków zabudowyFIP.6730.2.66.2022.GJ408-02-2023 10:1608-02-2023 10:16Urząd Gminy we WłoszczowieEPLANT 37 Sp. z o.o.
11/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewOŚR.6131.66.2023.BŻD08-02-2023 10:1508-02-2023 10:15Urząd Miasta OpolaA Projekt
12/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewOŚR.6131.67.2023.BŻD08-02-2023 10:1508-02-2023 10:15Urząd Miasta OpolaParafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa
13/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewOŚR.6131.65.2023.BŻD08-02-2023 10:1508-02-2023 10:15Urząd Miasta OpolaParafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P.
30/2023zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu prywatnej nieruchomościRR.ZOŚ.6131.2.22.202308-02-2023 10:1408-02-2023 10:14Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu*******
66/2023wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówDŚ-V.7170.25.2023.DS08-02-2023 10:1008-02-2023 10:10Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"
3/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięciaRŚiGO.6220.1.2023.IR08-02-2023 10:0908-02-2023 10:09Urząd Miejski we Władysławowie
71/2022Decyzja o ustaleniu warunków zabudowyFIP.6730.2.60.2022.GJ408-02-2023 10:0808-02-2023 10:08Urząd Gminy we WłoszczowieCopernic PPA Sp. z o.o.
z 284327